Megjelentek a 2012. évi Országos mérés iskolai eredményei

Az Oktatási Hivatal a 2012. évi Országos mérés eredményeiről fenntartói, intézményi és telephelyi, valamint tanulói szintű elemzéseket készített, melyek a mai naptól itt elérhetők.

A 2012. évi Országos kompetenciamérésre 2012. május 30-án került sor a 6., a 8. és a 10. évfolyamos tanulók részvételével. A felmérés során a tanulók szövegértési képességeit és matematikai eszköztudását vizsgálták. Ugyanekkor volt a 4. évfolyamos Országos készség- és képességmérés adatfelvétele is, amely a tanulás, az értelmi fejlődés szempontjából alapvető jelentőségű készségek és képességek diagnosztikus, kritériumorientált felmérése.

A vizsgálatok eredményei fenntartói, intézményi és telephelyi szintű FIT-jelentések a mai naptól elérhetők honlapunkon.

A tanulók egyéni eredményei a tanuló mérési azonosítójának ismeretében a tanulók, szüleik és tanáraik számára szintén elérhetők ezen a honlapon.

Nyomtatás