Az országos kompetenciamérések lebonyolítása

Az országos mérés központi szervezését, a mérőeszközök kidolgozását és az eredmények feldolgozását az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: hivatal) végzi.

A mérés lebonyolításáról a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény, továbbá a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 79. § rendelkezik.

Az országos pedagógiai mérések - a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározottak szerinti - végrehajtásában az iskolák, az iskolák vezetői és pedagógusai kötelesek közreműködni. Az országos mérések lebonyolítása tanítási napokon, kötelező tanórai foglalkozások keretében történik. A méréshez szükséges megfelelő feltételek biztosítása az iskola fenntartójának és az intézmény igazgatójának a közös felelőssége.

A hivatal a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott ütemezés alapján összegyűjti a méréshez alkalmazott feladatlapokat és a kérdőíveket, továbbá gondoskodik azok feldolgozásáról. A hivatal előállítja az országos mutatókat és az elemzés szempontjából releváns részminták alapstatisztikáit, valamint azokat az összevont mutatókat, amelyek alapján az iskola és a fenntartó összehasonlíthatja teljesítményét az országos mutatókkal és a hasonló helyzetű intézmények statisztikai jellemzőivel.

 

A felmérésekhez kapcsolódó egyéb anyagok (iskolai levelek, útmutatók)