Tudnivalók az idei kompetenciamérésről

A 2018/2019-as tanév kompetenciamérésével kapcsolatos hírek, információk.

A mérés időpontját a 2018/2019. tanév rendjéről szóló 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet 11. § (1) bekezdése határozza meg. A mérés napja e rendelet alapján 2019. május 29. A nevelési-oktatási intézmény éves munkatervének elkészítése során a jogszabályban meghatározottaktól nem térhet el.

A mérés előkészítéséhez az iskolák a tanév rendjéről szóló rendeletben meghatározottak szerint szolgáltatnak adatot az Oktatási Hivatalnak (a továbbiakban: hivatal). Az adatszolgáltatás határideje 2018. november 23.

A mérések főbb részleteiről és az iskolákra háruló ezzel kapcsolatos feladatokról az érintett intézményeket a hivatal levélben tájékoztatni fogja.

A 2018/2019-es tanév kompetenciamérésével kapcsolatos tájékoztató információk:

Tájékoztató levél a 2018/2019. tanévi országos mérések adatszolgáltatásáról
Országos mérések adminisztrációs kézikönyve
Országos mérésekkel kapcsolatos intézményi feladatok időrendi áttekintése – 2018/2019. tanév
Országos mérések adatbegyűjtő és -kezelő rendszere

Nyomtatás