A kompetenciamérések eredményei

A felmérés eredményéről minden intézmény és fenntartó visszajelzést kap. Ez segíti az intézményeket abban, hogy objektív képet kapjanak teljesítményükről, megismerjék erősségeiket és gyenge pontjaikat a felmért tudásterületeken.

Az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a mérés eredményeiről országos elemzést készít. A Hivatal az országos elemzést megküldi a minisztériumnak.

Ha egy intézményben az adott évben elvégzett mérés eredményei alapján a felmért évfolyamokra járó tanulók nem érték el az előírt minimumot, azt a Hivatal jelzi az intézmény fenntartójának, akinek ezt követően intézkedési terv elkészítését kell kezdeményeznie.

Az előírt minimum:

  • a 6. évfolyamon a tanulók legalább fele szövegértésből és legalább fele matematikából nem érte el a 2. képességszintet,
  • a 8. évfolyamon a tanulók legalább fele szövegértésből és legalább fele matematikából nem érte el a 3. képességszintet,
  • a 10. évfolyamon a tanulók legalább fele szövegértésből és legalább fele matematikából nem érte el a 3. képességszintet.

A képességszinteket az adott tanévben az országos mérések keretében felmért tanulók begyűjtött teljesítményértékei alapján kell meghatározni pedagógiai, méréselméleti és statisztikai számítások alapján. A képességszinteket a tanév rendjéről szóló rendelet - évente, az országos mérések lebonyolítása évének megjelölésével együtt - tartalmazza.

Iskolai és tanulói eredmények

Az Országos kompetenciamérések fenntartói, intézményi és telephelyi szintű eredményei a 2006/2007. tanévi méréstől nyilvánosak. A tanulók eredményei a 2007/2008. tanévi méréstől kezdődően a mérési azonosító megadásával lehetséges.

Az elmúlt évek méréseinek eredményei - országos jelentések

Adatvédelmi tájékoztató a tanulói teljesítménymérések megszervezéséhez szükséges adatok, valamint az országos mérési eredmények nyilvántartásában tárolt személyes adatok kezeléséről

Nyomtatás