A kompetenciamérések eredményei

A felmérés eredményéről minden intézmény és fenntartó visszajelzést kap. Ez segíti az intézményeket abban, hogy objektív képet kapjanak teljesítményükről, megismerjék erősségeiket és gyenge pontjaikat a felmért tudásterületeken.

Az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a mérés eredményeiről országos elemzést készít. A Hivatal az országos elemzést megküldi az minisztériumnak, amely a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott időpontig a kormányzati portálon nyilvánosságra hozza.

Ha egy intézményben az adott évben elvégzett mérés eredményei alapján a felmért évfolyamokra járó tanulók nem érték el az előírt minimumot, azt az iskola székhelye szerint illetékes kormányhivatal jelzi az intézmény fenntartójának, akinek ezt követően intézkedési terv elkészítését kell kezdeményeznie.

Az előírt minimum:

  • a 6. évfolyamon a tanulók legalább fele szövegértésből és legalább fele matematikából nem érte el a 2. képességszintet,
  • a 8. évfolyamon a tanulók legalább fele szövegértésből és legalább fele matematikából nem érte el a 3. képességszintet,
  • a 10. évfolyamon a tanulók legalább fele szövegértésből és legalább fele matematikából nem érte el a 3. képességszintet.

A képességszinteket az adott tanévben az országos mérések keretében felmért tanulók begyűjtött teljesítményértékei alapján kell meghatározni pedagógiai, méréselméleti és statisztikai számítások alapján. A képességszinteket a tanév rendjéről szóló rendelet - évente, az országos mérések lebonyolítása évének megjelölésével együtt - tartalmazza.

Iskolai és tanulói eredmények

Az Országos kompetenciamérések fenntartói, intézményi és telephelyi szintű eredményei a 2006/2007. tanévi méréstől nyilvánosak. A tanulók eredményei a 2007/2008. tanévi méréstől kezdődően a mérési azonosító megadásával lehetséges.

Az elmúlt évek méréseinek eredményei - országos jelentések

Nyomtatás