A kompetenciamérések eredményei

A felmérés eredményéről minden intézmény és fenntartó visszajelzést kap. Ez segíti az intézményeket abban, hogy objektív képet kapjanak teljesítményükről, megismerjék erősségeiket és gyenge pontjaikat a felmért tudásterületeken.

Az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a mérés eredményeiről országos elemzést készít. A Hivatal az országos elemzést megküldi a minisztériumnak.

Ha egy intézményben az adott évben elvégzett mérés eredményei alapján a felmért évfolyamokra járó tanulók nem érték el az előírt minimumot, azt a Hivatal jelzi az intézmény fenntartójának, akinek ezt követően intézkedési terv elkészítését kell kezdeményeznie.

Az előírt minimum:

  • a 6. évfolyamon a tanulók legalább fele szövegértésből és legalább fele matematikából nem érte el a 2. képességszintet,
  • a 8. évfolyamon a tanulók legalább fele szövegértésből és legalább fele matematikából nem érte el a 3. képességszintet,
  • a 10. évfolyamon a tanulók legalább fele szövegértésből és legalább fele matematikából nem érte el a 3. képességszintet.

A képességszinteket az adott tanévben az országos mérések keretében felmért tanulók begyűjtött teljesítményértékei alapján kell meghatározni pedagógiai, méréselméleti és statisztikai számítások alapján. A képességszinteket a tanév rendjéről szóló rendelet - évente, az országos mérések lebonyolítása évének megjelölésével együtt - tartalmazza.

Iskolai és tanulói eredmények

Az Országos kompetenciamérések fenntartói, intézményi és telephelyi szintű eredményei a 2006/2007. tanévi méréstől nyilvánosak. A tanulók eredményei a 2007/2008. tanévi méréstől kezdődően a mérési azonosító megadásával lehetséges.

Az Országos kompetenciamérés minden tanévben kiterjed a köznevelés 6., 8. és 10. évfolyamán a nappali rendszerű iskolai oktatásban tanulók vizsgálatára, a tanulók szövegértési képességét és matematikai eszköztudását térképezi fel, ezért a feladatsorok a vizsgált területeket részletesen lefedő, különböző nehézségű kérdésekből állnak. A 2018. évi Országos kompetenciamérés átlageredményei illeszkednek a korábbi években, ugyanazokon az évfolyamokon a megelőző években mért eredményekhez, mindemellett fontos hangsúlyozni, hogy az egyes iskolák szintjén komoly változások történnek az eredményekben, a mérés legfontosabb célja ugyanis az iskolák teljesítményének nyomon követése és összehasonlítása más intézményekkel, illetve visszajelzés az adott iskolák számára saját fejlődésükben és országos összehasonlításban. Annak érdekében, hogy az azonos vagy hasonló körülmények között élő diákokat oktató iskolák pedagógiai teljesítménye összehasonlíthatóvá váljon, az Országos kompetenciamérést a tanulók családi hátterének vizsgálata egészíti ki. A tanulók szociokulturális hátterét megjelenítő családiháttér-index segítségével azon iskolák értékes pedagógiai munkája is bemutatható, amelyek nehezebb körülmények között élő vagy gyengébb képességű tanulókkal foglalkoznak. Az eredmények összevetése arra ösztönözheti az iskolákat, hogy munkájukat, pedagógiai fejlesztéseiket megújítsák, a hozzáadott pedagógiai értéket bemutató adatok segítségével pedig megtalálhatják azokat az esetleges partneriskolákat, amelyektől fejlődésükhöz jó gyakorlatokat és támogatást kaphatnak.

Az elmúlt évek méréseinek eredményei - országos jelentések

Adatvédelmi tájékoztató a tanulói teljesítménymérések megszervezéséhez szükséges adatok, valamint az országos mérési eredmények nyilvántartásában tárolt személyes adatok kezeléséről

Nyomtatás