2018/2019. tanévi idegen nyelvi mérés

A mérés időpontját a 2018/2019. tanév rendjéről szóló 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet 11. § (5) bekezdése határozza meg.
Az idegen nyelvi mérés napja e rendelet alapján 2019. május 22.

A nevelési-oktatási intézmény éves munkatervének elkészítése során a jogszabályban meghatározottaktól nem térhet el.

A mérés előkészítéséhez az iskolák a tanév rendjéről szóló rendeletben meghatározottak szerint szolgáltatnak adatot az Oktatási Hivatalnak (a továbbiakban: hivatal). Az adatszolgáltatás határideje 2018. november 23.

Az elvégzett iskolai vizsgálatok tanulói és intézményi adatait 2019. június 12-ig küldik meg az iskolák a hivatalnak, a hivatal által meghatározott módon.

A mérések eredményét az érintett általános iskola a hivatal által közzétett javítókulcsok alapján állapítja meg, és az eredményeket idegen nyelvenként és évfolyamonként lebontva a honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon teszi közzé 2019. június 12-ig.

A 2018/2019-es tanév idegen nyelvi mérésével kapcsolatos tájékoztató információk:

Nyomtatás