2016/2017. tanévi idegen nyelvi mérés

A mérés időpontját a 2016/2017. tanév rendjéről szóló 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 11. § (5) bekezdése határozza meg.

Az idegen nyelvi mérés napja e rendelet alapján 2017. május 17.

A nevelési-oktatási intézmény éves munkatervének elkészítése során a jogszabályban meghatározottaktól nem térhet el.

Az elvégzett iskolai vizsgálatok tanulói és intézményi adatait 2017. június 16-ig küldik meg az iskolák az Oktatási Hivatalnak, az Oktatási Hivatal által meghatározott módon.

A mérések eredményét az érintett általános iskola a Hivatal által közzétett javítókulcsok alapján állapítja meg, és az eredményeket idegen nyelvenként és évfolyamonként lebontva a honlapján teszi közzé 2017. június 16-ig.

A 2016/2017-es tanév idegen nyelvi mérésével kapcsolatos tájékoztató információk: