2017/2018. tanévi idegen nyelvi mérés

A mérés időpontját a 2017/2018. tanév rendjéről szóló 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelet 11. § (5) bekezdése határozza meg.

Az idegen nyelvi mérés napja e rendelet alapján 2018. május 16.

A nevelési-oktatási intézmény éves munkatervének elkészítése során a jogszabályban meghatározottaktól nem térhet el.

A mérés előkészítéséhez az iskolák a tanév rendjéről szóló rendeletben meghatározottak szerint szolgáltatnak adatot az Oktatási Hivatalnak. Az adatszolgáltatás határideje 2017. november 24.

Az elvégzett iskolai vizsgálatok tanulói és intézményi adatait 2018. június 15-ig küldik meg az iskolák az Oktatási Hivatalnak, az Oktatási Hivatal által meghatározott módon.

A mérések eredményét az érintett általános iskola a Hivatal által közzétett javítókulcsok alapján állapítja meg, és az eredményeket idegen nyelvenként és évfolyamonként lebontva a honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon teszi közzé 2018. június 15-ig.

A 2017/2018-as tanév idegen nyelvi mérésével kapcsolatos tájékoztató információk:

Nyomtatás