Az idegen nyelvi mérés eredményei

Idegen nyelvi mérésre a 2014/2015. tanév óta kerül sor, melyben - a célnyelvi mérésben részt vevő tanulók kivételével - az iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamán az angol vagy a német nyelvet első idegen nyelvként tanulók vesznek részt.
A mérések eredményét az érintett iskola idegen nyelvenként és évfolyamonként lebontva a honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon teszi közzé az adott tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet által meghatározott időpontig.
A tanulók a mérésben mérési azonosító segítségével vesznek részt. A mérési azonosító tanulóval való összekapcsolására csak az iskola jogosult. Az Oktatási Hivatal személyazonosításra alkalmatlan módon kapja meg és dolgozza fel az eredményeket."

A mérés országos eredményeiről részletes tájékoztatást az alábbi linkeken találhatnak:

A 2019/2020-as tanév idegen nyelvi mérése az emberi erőforrások minisztere 5/2020. (III. 19.) EMMI határozata

értelmében a járvány miatt elmaradt.

A 2020/2021-es tanév idegen nyelvi mérésének összesített eredményei »

A 2018/2019-es tanév idegen nyelvi mérésének összesített eredményei »

A 2017/2018-as tanév idegen nyelvi mérésének összesített eredményei »

A 2016/2017-es tanév idegen nyelvi mérésének összesített eredményei »

A 2015/2016-ös tanév idegen nyelvi mérésének összesített eredményei »

A 2014/2015-ös tanév idegen nyelvi mérésének összesített eredményei »


Nyomtatás