Előzetes tanulói OKM eredmények

Az országos kompetenciamérés eredményeinek megállapításához összetett, időigényes számítások és elemzések szükségesek, azonban a 2022-ben bevezetett digitális mérőeszköz lehetőséget nyújt arra, hogy hamarabb is információhoz lehessen jutni a mérésen nyújtott tanulói teljesítményekről.

A https://www.tehetsegkapu.hu/eredmeny/elozetes linken lehetőség van a végleges eredménnyel (egyelőre még) nem rendelkező digitális országos mérések előzetes tanulói eredményeinek megtekintésére a már lezárult mérések esetében.

Az előzetes eredmények a mérés kérdéseire adott tanulói válaszok meghatározott része alapján, egyszerűsített, de jól közelítő matematikai eljárással kerültek kiszámításra. Az előzetes tanulói eredmények becslésnek tekinthetők, a végleges eredmények ettől eltérhetnek, ugyanis a végleges eredmények már az összes feladat felhasználásával kerülnek megállapításra.

További információk: 
https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/digitalis_orszagos_meresek/elozetes_tanuloi_eredmenyek

A 2022 tavaszi országos mérések végleges eredményei a https://okm.kir.hu/fit2/ oldalon érhetők el, a 2023 tavaszi mérések végleges eredményei is ezen a felületen fognak majd megjelenni.

Nyomtatás