Digitális országos mérések 2022-től

A 2021/2022-es tanév valódi mérföldkő Magyarország pedagógiai mérési rendszerének történetében. Eddig az országos mérések a szövegértési képességet, a matematikai eszköztudást, valamint az idegen-, illetve célnyelven nyújtott tanulói teljesítményt vizsgálták – és mindezt papíralapú mérőeszközökkel. A változás két szempontból is jelentős. Mostantól a rendszer kiegészül a természettudomány kompetenciaterülettel, és a méréseket a tanulóknak online felületen kell teljesíteniük.

A méréssel kapcsolatos információkat alább összegyűjtöttük:

Gyakran ismételt kérdések

Gyakran ismételt kérdések

Szakmai anyagok

Az országos mérések történetének általános áttekintése
Tartalmi keretek
Példafeladatok, javítókulcsok, kitöltési útmutatók

Tájékoztató intézményeknek

2021/2022. tanévi országos digitális mérések (2022. április 20. – május 31.)
Tájékoztató előadás a 2022-es digitális országos mérési rendszerről és az azzal kapcsolatos iskolai feladatokról
A sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók részvétele az országos mérésekben

Eredmények

Eredmények a 2021. évi mérésekig
Az országos kompetenciamérés intézményi jelentései
Az országos kompetenciamérés tanulói jelentései
Az országos kompetenciamérésben kiemelkedő teljesítményű iskolák

Jogszabályok

Jogszabályok

 

Adatvédelmi tájékoztató a tanulói teljesítménymérések megszervezéséhez szükséges adatok, valamint az országos mérési eredmények nyilvántartásában tárolt személyes adatok kezeléséről

Nyomtatás