Digitális országos mérések 2022-től

A 2021/2022-es tanév mérföldkő volt Magyarország pedagógiai mérési rendszerének történetében. Korábban az országos mérések a szövegértési képességet, a matematikai eszköztudást, valamint az idegen-, illetve célnyelven nyújtott tanulói teljesítményt vizsgálták papíralapú mérőeszközökkel. A 2021/2022-es tanév óta a rendszer kiegészült a természettudomány kompetenciaterülettel, és a méréseket a tanulóknak online felületen kell teljesíteniük.

A méréssel kapcsolatos információkat alább összegyűjtöttük:

Gyakran ismételt kérdések

Gyakran ismételt kérdések

Háttérkérdőív

Tudnivalók a Háttérkérdőívről

Szakmai anyagok

Az országos mérések történetének általános áttekintése
Tartalmi keretek
Példafeladatok, javítókulcsok, kitöltési útmutatók

Tájékoztató intézményeknek

2022/2023. tanévi digitális országos mérések
Tájékoztató a 2022/2023 tanévi digitális országos mérésekről
Az SNI és BTMN tanulók részvétele az országos mérésekben

Eredmények

A 2022/2023. tanév digitális országos méréseinek előzetes tanulói eredményei
A 2021/2022. tanév digitális országos méréseinek tanulói, feladatellátás helyi és intézményi jelentései

Eredmények a 2021. évi mérésekig
Az országos kompetenciamérésben kiemelkedő teljesítményű iskolák

Jogszabályok

Jogszabályok

 

Adatvédelmi tájékoztató a tanulói teljesítménymérések megszervezéséhez szükséges adatok, valamint az országos mérési eredmények nyilvántartásában tárolt személyes adatok kezeléséről

Nyomtatás