Az országos tanulói mérések lebonyolítása

A szövegértési képességek, a matematikai eszköztudás, a természettudományos műveltség, a történelmi gondolkodás, a digitális kultúra alkalmazása, az idegen nyelvi és a célnyelvi mérések központi szervezését, a mérőeszközök kidolgozását és az eredmények feldolgozását az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: hivatal) végzi.

Az országos mérések lebonyolítását meghatározó jogszabályok ide kattintva érhetők el.

Az országos pedagógiai mérések - a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározottak szerinti - végrehajtásában az iskolák, az iskolák vezetői és pedagógusai kötelesek közreműködni. Az országos mérések lebonyolítása tanítási napokon, kötelező tanórai foglalkozások keretében történik. A méréshez szükséges megfelelő feltételek biztosítása az iskola fenntartójának és az intézmény igazgatójának a közös felelőssége.

A mérések lebonyolítása online történik, a tesztek értékelését a hivatal végzi. A hivatal előállítja az országos mutatókat és az elemzés szempontjából releváns részminták alapstatisztikáit, valamint azokat az összevont mutatókat, amelyek alapján az iskola és a fenntartó összehasonlíthatja teljesítményét az országos mutatókkal és a hasonló helyzetű intézmények statisztikai jellemzőivel.

A felmérésekhez kapcsolódó egyéb anyagok (iskolai levelek, útmutatók)