Tudnivalók a Háttérkérdőívről

A Háttérkérdőív célja

A Háttérkérdőív célja, hogy országosan és iskolai szinten egyaránt elemezni lehessen a tanulók szociokulturális hátterének és mért teljesítményének összefüggését. A különböző tanulói összetételű iskolák pedagógiai teljesítményét pusztán a teljesítményátlagok nem tükrözik megfelelően, a Háttérkérdőívek adataiból képzett, a tanulóközösség szociokulturális hátterét megjelenítő ún. családiháttér-index segítségével összehasonlíthatóvá válik az azonos vagy hasonló körülmények között élő diákokat oktató iskolák teljesítménye. Így pl. azon iskolák rendkívül értékes pedagógiai munkája is megmutatkozhat, amelyek nem a legjobb körülmények között élő, legtehetségesebb tanulókkal foglalkoznak.

A Háttérkérdőív kitöltése

A Háttérkérdőívet a szülőnek a tanulóval közösen ajánlott kitölteni.

A Háttérkérdőív kitöltése önkéntes, és várhatóan legfeljebb 30 percet vesz igénybe.

A kitöltéshez asztali számítógép, laptop, esetleg tablet javasolt. Telefon használata azért nem javasolt, mert bizonyos kijelzőméretnél a válaszlehetőségek tördelése szétcsúszhat.

A tanulók saját intézményüktől megkapják a Háttérkérdőív kitöltéséhez szükséges Mérési azonosító kártyát, mely tartalmazza a Háttérkérdőív elérhetőségét és az indításához szükséges tanulói azonosítót.

A Háttérkérdőív elérése

A Háttérkérdőív kitöltésére valamennyi évfolyamon az aktuális mérésektől függetlenül, a teljes mérési időszakban lehetőség van. A Háttérkérdőív a https://kerdoiv.tehetsegkapu.hu/ oldalon érhető el az alábbiak szerint:

  • 2023. május 23-tól június 6-ig – május 28. vasárnap és június 4. vasárnap kivételével – minden nap 8:00-22:00 óra között
  • 2023. június 7-től egész nap, a kitöltésre június 22-ig van lehetőség

A Háttérkérdőív pdf változata megtekinthető itt, ám a kérdőív csak online, a https://kerdoiv.tehetsegkapu.hu/ oldalon tölthető ki.

Technikai információk a Háttérkérdőív kitöltéséhez

A Háttérkérdőív kitöltéséhez a tanuló mérési azonosítóját is tartalmazó, egyedi kitöltési azonosító (belépési jelszó) szükséges. Az első belépés után a jelszót meg kell változtatni, ezzel biztosítható, hogy az iskola a megadott válaszokat nem ismerheti meg.

A későbbiekben kizárólag ennek a jelszónak a segítségével lehet visszalépni a Háttérkérdőívbe és folytatható a válaszadás, illetve lezárásig módosíthatók a válaszok. Ha kitöltő lezárta a Háttérkérdőívet, már nem lehet visszalépni.

A jelszó módosítására, az elfelejtett jelszó újraküldésére nincs lehetőség.

Adatvédelemi információk

Az Oktatási Hivatalhoz eljutó adatsor csak a tanuló mérési azonosítóját tartalmazza, így a Hivatal számára nem ismert sem a mérési azonosítóhoz tartozó tanuló, sem pedig a kitöltő személye.

A mérés lebonyolítását támogató informatikai rendszerben az iskola nyomon tudja követni, hogy melyik mérési azonosítójú tanuló Háttérkérdőíve került már kitöltésre, de nem fér hozzá a Háttérkérdőívben megadott válaszokhoz.

A Háttérkérdőív kitöltője az adatok feldolgozásához az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) 7. cikke szerinti feltételekkel hozzájárul.

A digitális országos mérések eredményei

Az egyéni mérési eredményeket a tanulók, szüleik és iskolájuk a mérési azonosítók segítségével ismerhetik meg, az iskolákról készült összesített elemzés nyilvános. A Háttérkérdőívben közölt adatok egyéni szinten egyik elemzésben sem jelennek meg, így azok védelme biztosított.

A mérési azonosító segítségével a szülő a későbbiekben megtekintheti majd gyermeke eredményeit, nyomon követheti fejlődését, ezért a Mérési azonosító kártyát, illetve az azon található Mérési azonosítót meg kell őrizni.

Nyomtatás

CÍMKÉK

mérések