Eredmények

Az Országos kompetenciamérés matematika és szövegértés tesztjéhez kapcsolódó eredmények a 2021-es mérésig

Az Idegen nyelvi méréshez kapcsolódó eredmények a 2021-es mérésig

A Célnyelvi méréshez kapcsolódó eredmények a 2021-es mérésig

Nyomtatás