Általános szakmai anyagok

Tartalmi keretek

A felmérés tartalmi kerete határozza meg a mérésben szereplő feladatok fajtáit, a megjelenő tartalmak és gondolkodási műveletek arányait.

A mérési területeket bemutató tartalmi keretek elérhetők a honlapunkon:

Szövegértés és matematika tartalmi keret

Ismertető a 4. és 5. évfolyamos szövegértés és matematika mérésről

Nyelvi mérések tartalmi kerete

Kínai célnyelvi mérés tartalmi kerete

A korábbi mérések tartalmi keretei is elérhetők a honlapon:

Országos kompetenciamérés tartalmi keretei - Szövegértés, matematika, háttérkérdőívek

Idegen nyelvi mérések tartalmi kerete

Célnyelvi mérések tartalmi kerete

Az új mérési területek tartalmi keretei (digitális kultúra, történelem) a kísérleti mérések lebonyolítása és kiértékelése után kerülnek fel a honlapra.

Útmutatók

A matematika, szövegértés, természettudomány, történelem és digitális kultúra tesztben szereplő feladatok felépítését, a kérdéstípusokat és a válaszadás módját mutatja be az Útmutató I.

Kiegészítés történelemhez: Kiegészítés az Útmutatóhoz

Az angol és német cél- és idegen nyelvi méréseben szereplő feladatok felépítését, a kérdéstípusokat és a válaszadás módját mutatja be az Útmutató II.

A kínai célnyelvi mérésben szereplő feladatok felépítését, a kérdéstípusokat és a válaszadás módját mutatja be az Útmutató III.

Példafeladatok

Az online mérések feladattípusait bemutató feladatsor és a mérési területekre jellemző példafeladatok kipróbálhatók a honlapon:

Szövegértés, matematika, természettudomány és nyelvi példafeladatok

A korábbi, papíralapú mérések feladatai elérhetők a honlapon:

Országos kompetenciamérés matematika és szövegértés tesztfüzetei

Idegen nyelvi mérés tesztfüzetei

Célnyelvi mérés tesztfüzetei

Az új mérési területek példafeladatai (digitális kultúra, történelem) a kísérleti mérések lebonyolítása és kiértékelése után, a 2024. tavaszi mérési időszak előtt kerülnek fel a honlapra.

Háttérkérdőívek

Az Országos kompetenciamérés korábbi háttérkérdőívei