Gyakran ismételt kérdések

következő oldal »

1. Mikor vannak a mérési időszakok?

Próbamérések időszaka: 2023 szeptember 25. – október 13. vagy 2023 szeptember 25. – október 27.

A próbaméréssel kapcsolatos gyakran ismételt kérdések külön oldalra kerültek, melyet IDE kattintva érhet el.

Digitális országos kompetenciamérés időszaka, a tanév rendje szerint 2024. március 4. – június 3.

2. Mikor kell lebonyolítani a digitális országos kompetenciamérést?

A méréseket az iskoláknak a Hivatal által meghatározott ütemezés szerint kell lebonyolítaniuk:

 • a 11. és a 7. évfolyamon 2024. március 4. – március 22.,
 • a 10. és a 6. évfolyamon 2024. március 25. – április 24.,
 • a 9. és a 8. évfolyamon 2024. április 25. – május 15.,
 • a 4. és az 5. évfolyamon 2024. május 16. - június 3.

A tanulók csak az évfolyamuknak megfelelő mérési időszakban, munkanapon tudnak mérést indítani.

3. Hogyan változik meg az országos mérések rendszere a 2023/2024. tanévben?

A digitális országos kompetenciamérés a 2023/2024-es tanévben kibővül a történelem és a digitális kultúra mérési területekkel, valamint 9-11. évfolyamokon is bevezetésre kerül a nyelvi mérés.

4. Milyen jogszabályokon alapulnak az országos mérések?

Az országos mérések lebonyolítását meghatározó jogszabályok ide kattintva érhetők el.

5. Milyen mérési területekből áll az országos mérések rendszere?

 • matematikai
 • szövegértési
 • természettudomány
 • idegen nyelv
 • célnyelv
 • történelem
 • digitális kultúra

6. Mit vizsgálnak a mérési területek?

A matematikai eszköztudást, a szövegértési képességet és a természettudományos műveltséget mérő online tesztek olyan feladatokból állnak, amelyek a tanulóknak azt a képességét mérik, hogy ismereteiket hogyan tudják alkalmazni a valódi problémák, helyzetek megoldásában. A mérések természetesen figyelembe veszik azt is, hogy a tantervek alapján a tanulók milyen ismeretekkel rendelkeznek az adott évfolyamig.
Az idegen nyelvi és célnyelvi mérés fő célja a funkcionális nyelvhasználatra való képesség mérése autentikus szövegekre épülő motiváló feladatok segítségével. Az idegen nyelvi mérés az angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében zajlik. Az angol, német vagy kínai célnyelvi mérést a két tanítási nyelvű nevelés-oktatást folytató általános iskolák tanulói írják meg 6-8. évfolyamon. A mérések természetesen figyelembe veszik azt is, hogy a tantervi előírások alapján a tanulóknak melyik KER (Közös Európai Referenciakeret) szintet kell elérniük az adott évfolyamig.
(6-7. évfolyam: idegen nyelvi mérés A1-es szint, célnyelvi mérés A2-es szint;
8. évfolyam: idegen nyelvi mérés A2-es szint, célnyelvi mérés B1-es szint).

7. Milyen jellegűek a feladatok?

A matematikatesztben egy feladathoz 1-2 kérdés tartozik, a feladatban bemutatott szituáció többnyire életszerű. A kérdések között vannak viszonylag egyszerű, könnyen átlátható, egy lépésben megoldható feladatok és vannak hosszabb számításokat igénylők.
A szövegértés részben különféle szövegek szerepelnek, amelyekhez 7-15 kérdés tartozik. Ezek azt vizsgálják, hogy milyen mértékben értette meg a tanuló a szövegben foglaltakat, például vissza tudja-e keresni a szövegben található információkat, képes-e a szövegben található összefüggések felismerésére, tudja-e értelmezni a szöveget.
A természettudomány tesztben egy feladathoz 1-2 kérdés tartozik. A feladatok között a természettudomány kérdéseivel, a műszaki, technikai problémákkal valóságos, vagy valószerűen megkonstruált kontextusban találkoznak a diákok. A kérdések megválaszolásához nem kizárólag és nem elsősorban az előzetes tudásukra van szükségük a diákoknak, hanem fel kell használniuk és fel kell dolgozniuk a feladatban szereplő információkat, adatokat, adatábrázolásokat is.
A nyelvi mérések tesztjeiben egy feladathoz egy kérdés tartozik. A tesztek egyik felében az olvasott szöveg értését és szövegalkotást, a másik felében a hallott szöveg értését vizsgáló feladatok vannak.

A tesztek főként feleletválasztós kérdésekből állnak, néhány feladatnál egy-egy számot kell begépelniük a tanulóknak.

8. Van-e lehetőség gyakorlásra?

Az egyes területek példafeladatai megtalálhatók az Oktatási Hivatal honlapján, a www.oktatas.hu oldalon a Köznevelés / Országos és nemzetközi mérések / Digitális országos mérések 2022-től / Példafeladatok oldalon.
A feladatok megtekintéséhez, kipróbálásához regisztrációra nincs szükség.
Példafeladatok menüpontban a digitális mérések mérési területeihez tartozó online példafeladatok linkjei találhatók. A feladatok mellett útmutatók is megtekinthetők, amelyek a feladatok felépítését mutatják be, és azt, hogyan kell a választ megadni a különböző feladattípusok esetén.
A Példafeladatok menüpontból elérhető feladatok nem alkotnak feladatsort, azaz a feladatok között nem lehet lapozni. A feladatok egyesével érhetők el, a feladatok linkjére kattintva a feladatok új lapon nyílnak meg.

9. Mely tanulók számára kötelező a részvétel a digitális országos kompetenciamérésben?

Szövegértés, matematika mérésben a köznevelésben tanuló 4-11. évfolyamos tanulóknak, valamint a szakképző és technikumi képzésben részt vevő 10. évfolyamos tanulóknak kötelező a részvétel.

Természettudomány, idegen nyelvi vagy célnyelvi mérésben a köznevelésben tanuló 6-11. évfolyamos tanulóknak kötelező a részvétel. Idegen nyelvi mérésben - a célnyelvi mérésben részt vevő tanulók kivételével - az angol vagy a német nyelvet első idegen nyelvként tanulók vesznek részt. Célnyelvi mérésben angol, német, kínai nyelven két tanítási nyelvű nevelést-oktatást folytató iskolákban tanulók vesznek részt.

Digitális kultúra és történelem kísérleti mérésben a köznevelésben tanuló 5-11. évfolyamos tanulóknak kötelező a részvétel.

10. A technikumi és a szakképző iskolai képzésben résztvevő tanulók mely mérésekben vesznek részt?

a) A technikumi vagy szakképző iskolai képzésben részt vevő tanulók közül csak a 10. évfolyamos tanulók vesznek részt a mérésekben.

b) A technikumi vagy szakképző iskolai képzésben részt vevő 10. évfolyamos tanulók a mérés szövegértési képességet és matematikai eszköztudást mérő részében vesznek részt a mérés megfelelő időszakában.

c) A technikumi vagy szakképző iskolai képzésben részt vevő 10. évfolyamos tanulók természettudományi, nyelvi, digitális kultúra, valamint történelem mérésekben nem vesznek részt.

Nyomtatás
következő oldal »