Gyakran ismételt kérdések

következő oldal »

1. Mikor vannak a mérési időszakok?

A tanév rendje szerint a 2022/2023. tanévben 2 mérési időszak lesz:

Bemeneti mérés időszaka: 2022. szeptember 26. – november 30.
Kimeneti mérés időszaka: 2023. március 6. – június 9.

2. Mikor kell lebonyolítani a bemeneti méréseket?

A bemeneti méréseket az iskoláknak a Hivatal által meghatározott ütemezés szerint kell lebonyolítaniuk:

 • 10. évfolyam:      2022. szeptember 26. – október 7
 • 8. évfolyam:        2022. október 10. – 21.
 • 6. évfolyam:        2022. október 24. – november 11.
 • 4.-5. évfolyam:    2022. november 14. – november 30.

A tanulók csak az évfolyamuknak megfelelő mérési időszakban, munkanapon tudnak mérést indítani.

3. Mikor kell lebonyolítani a kimeneti méréseket?

A kimeneti méréseket az iskoláknak a Hivatal által meghatározott ütemezés szerint kell lebonyolítaniuk:

 • a 11. és a 7. évfolyamon 2023. március 20. – április 5.,
 • a 9. és a 8. évfolyamon 2023. április 12–27.,
 • a 10. és a 6. évfolyamon 2023. április 28. – május 22.
 • a 4. és az 5. évfolyamon 2023. május 23. - június 6.

A tanulók csak az évfolyamuknak megfelelő mérési időszakban, munkanapon tudnak mérést indítani.

4. Hogyan változik meg az országos mérések rendszere a 2022/2023. tanévben?

Az Országos kompetenciamérés 2001-től 2021-ig a tanulók szövegértési képességeit és matematikai eszköztudását mérte fel. A 2021/2022-es tanévben a szövegértés, és a matematikai eszköztudás mérése kiegészült a természettudomány területtel.
Az Országos kompetenciamérés, az Idegen nyelvi mérés és a célnyelvi mérés tesztjeit 2021-ig nyomtatott formában kapták meg a tanulók. A 2021/2022-es tanévtől a mérések átköltöztek digitális médiumra, azaz az országos méréseket a tanulóknak online felületen kell teljesíteniük.
Az országos kompetenciamérés tesztjeihez hasonlóan 2022-től az idegen nyelvi és a célnyelvi mérés tesztjeinek értékelése is központilag zajlik.
A 2022/2023. tanévben a mérésben érintettek köre is kibővül: a 6., 8., 10. évfolyamok mellett bevezetésre kerül a 4. 5., 7., 9., és a 11. évfolyamok mérése. A tervek szerint az első évben 2 mérési időszak (bemeneti és kimeneti mérések), a következő években pedig már csak kimeneti mérések lesznek.

5. Milyen jogszabályokon alapulnak az országos mérések?

Az országos mérések lebonyolítását meghatározó jogszabályok ide kattintva érhetők el.

6. Milyen mérési területekből áll az országos mérések rendszere?

 • matematikai eszköztudás
 • szövegértési képesség
 • természettudományos műveltség
 • idegen nyelv
 • célnyelv

7. Mit vizsgálnak a mérési területek?

A matematikai eszköztudást, a szövegértési képességet és a természettudományos műveltséget mérő online tesztek olyan feladatokból állnak, amelyek a tanulóknak azt a képességét mérik, hogy ismereteiket hogyan tudják alkalmazni a valódi problémák, helyzetek megoldásában. A mérések természetesen figyelembe veszik azt is, hogy a tantervek alapján a tanulók milyen ismeretekkel rendelkeznek az adott évfolyamig.
Az idegen nyelvi  és célnyelvi mérés fő célja a funkcionális nyelvhasználatra való képesség mérése autentikus szövegekre épülő motiváló feladatok segítségével. Az idegen nyelvi mérés az angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében zajlik. Az angol, német vagy kínai célnyelvi mérést a két tanítási nyelvű nevelés-oktatást folytató általános iskolák tanulói írják meg 6-8. évfolyamon. A mérések természetesen figyelembe veszik azt is, hogy a tantervi előírások alapján a tanulóknak melyik KER (Közös Európai Referenciakeret) szintet kell elérniük az adott évfolyamig.
(6-7. évfolyam: idegen nyelvi mérés A1-es szint, célnyelvi mérés A2-es szint;
8. évfolyam: idegen nyelvi mérés A2-es szint, célnyelvi mérés B1-es szint).

8. Milyen jellegűek a feladatok?

A matematikatesztben egy feladathoz 1-2 kérdés tartozik, a feladatban bemutatott szituáció többnyire életszerű. A kérdések között vannak viszonylag egyszerű, könnyen átlátható, egy lépésben megoldható feladatok és vannak hosszabb számításokat igénylők.
A szövegértés részben különféle szövegek szerepelnek, amelyekhez 7-15 kérdés tartozik. Ezek azt vizsgálják, hogy milyen mértékben értette meg a tanuló a szövegben foglaltakat, például vissza tudja-e keresni a szövegben található információkat, képes-e a szövegben található összefüggések felismerésére, tudja-e értelmezni a szöveget.
A természettudomány tesztben egy feladathoz 1-2 kérdés tartozik. A feladatok között a természettudomány kérdéseivel, a műszaki, technikai problémákkal valóságos, vagy valószerűen megkonstruált kontextusban találkoznak a diákok. A kérdések megválaszolásához nem kizárólag és nem elsősorban az előzetes tudásukra van szükségük a diákoknak, hanem fel kell használniuk és fel kell dolgozniuk a feladatban szereplő információkat, adatokat, adatábrázolásokat is.
A nyelvi mérések tesztjeiben egy feladathoz egy kérdés tartozik. A tesztek egyik felében az olvasott szöveg értését és szövegalkotást, a másik felében a hallott szöveg értését vizsgáló feladatok vannak.

A tesztek főként feleletválasztós kérdésekből állnak, néhány feladatnál egy-egy számot kell begépelniük a tanulóknak.

9. Van-e lehetőség gyakorlásra?

Az egyes területek példafeladatai megtalálhatók az Oktatási Hivatal honlapján, a www.oktatas.hu oldalon a Köznevelés / Országos és nemzetközi mérések / Digitális országos mérések 2022-től / Példafeladatok oldalon.
A feladatok megtekintéséhez, kipróbálásához regisztrációra nincs szükség.
Példafeladatok menüpontban a digitális mérések mérési területeihez tartozó online példafeladatok linkjei találhatók. A feladatok mellett útmutatók is megtekinthetők, amelyek a feladatok felépítését mutatják be, és azt, hogyan kell a választ megadni a különböző feladattípusok esetén.
A Példafeladatok menüpontból elérhető feladatok nem alkotnak feladatsort, azaz a feladatok között nem lehet lapozni. A feladatok egyesével érhetők el, a feladatok linkjére kattintva a feladatok új lapon nyílnak meg.

Példafeladatok menüpontban található feladatok 2022. november 30-áig csak munkanapokon reggel 6:30 és este 20:00 között érhetők el.

10. Mely tanulók számára kötelező a részvétel a bemeneti mérésben?

A szövegértési képességet és matematikai eszköztudást vizsgáló kísérleti bemeneti mérésben a 4-5. évfolyamokon tanulók vesznek részt.
A bemeneti mérések esetében a szövegértési képességet, matematikai eszköztudást és természettudományos műveltséget vizsgáló mérésekben fő szabály szerint a köznevelésben tanuló 6., 8. és 10. évfolyamos tanulók vesznek részt.
A tanuló mérésben való részvételét és mérési évfolyamát alapvetően az határozza meg, hogy mennyi ideje vesz részt az oktatási rendszerben. A mérésben részt vevő tanulók körének meghatározásakor az intézmény vezetőjének figyelembe kell vennie a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 79. § (6) bekezdésében meghatározottakat is.
Bemeneti idegen nyelvi mérésben - a célnyelvi mérésben részt vevő tanulók kivételével - az iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamán az angol vagy a német nyelvet első idegen nyelvként tanulók vesznek részt.
Bemeneti célnyelvi mérésre a két tanítási nyelvű nevelést-oktatást folytató általános iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamos tanulói körében kerül sor.

11. Mely tanulók számára kötelező a részvétel a kimeneti mérésben?

A kísérleti kimeneti mérésben szövegértés és matematikai eszköztudás területeken a 4-5. évfolyamokon tanulók vesznek részt.
A kimeneti mérések esetében a szövegértési képességet, matematikai eszköztudást és természettudományos műveltséget vizsgáló mérésekben a köznevelésben tanuló 6-11. évfolyamon tanulók vesznek részt.

A technikumi vagy szakképző iskolai képzésben tanulók közül csak a 10. évfolyamosok vesznek részt a szövegértési képességet, matematikai eszköztudást vizsgáló mérésben.

A kimeneti idegen nyelvi mérésben - a célnyelvi mérésben részt vevő tanulók kivételével - az iskolák 6-8. évfolyamán az angol vagy a német nyelvet első idegen nyelvként tanulók vesznek részt.
A kimeneti célnyelvi mérésre a két tanítási nyelvű nevelést-oktatást folytató általános iskolák 6-8. évfolyamos tanulói körében kerül sor.

12. A technikumi és a szakképző iskolai képzésben résztvevő tanulók mely mérésekben vesznek részt?

a) A technikumi vagy szakképző iskolai képzésben részt vevő tanulók a bemeneti mérésekben nem vesznek részt.

b) A technikumi vagy szakképző iskolai képzésben részt vevő tanulók közül csak a 10. évfolyamos tanulók vesznek részt a kimeneti mérésekben.

c) A technikumi vagy szakképző iskolai képzésben részt vevő 10. évfolyamos tanulók a mérés szövegértési képességet és matematikai eszköztudást mérő részében vesznek részt a kimeneti mérés megfelelő időszakában.

d) A technikumi vagy szakképző iskolai képzésben részt vevő 10. évfolyamos tanulók természettudományi, mérésben nem vesznek részt.

Nyomtatás
következő oldal »