Igazgatói levél

Tárgy: Diagnosztikus mérés
az 1.évfolyamon
Iktatószám: 6401/2004

 

Minden 1. évfolyammal rendelkező
intézmény igazgatójának

Tisztelt Igazgató Asszony / Úr!

Ezúton tájékoztatom Önt az oktatási miniszter 2004/2005. tanév rendjéről szóló rendelete módosításának 3. § (6) és (7) bekezdéséből adódó feladatairól. (Magyar Közlöny, 2004/121. szám, 10339-10340. oldal)

Az iskolák igazgatói a gyermekek eltérő ütemű éréséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó hátrányoknak a csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakozása érdekében 2004. október 15-ig felmérik azon első évfolyamos tanulók körét, akiknél az óvodai jelzések, illetve a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni, és ezért az osztálytanító indokoltnak látja az azt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazását.

Az igazgatók 2004. október 30-ig - az OKÉV által közzétett adatlapot és kérelmet tartalmazó formanyomtatványon - jelentik az OKÉV regionális igazgatóságainak az érintett tanulók létszámát.

A vizsgálatokat az iskoláknak a kiválasztott tanulókkal 2004. december 15-ig kell elvégezniük.

Azon iskolák számára, amelyek a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer2002. évi megküldését követően alakultak - amennyiben az OKÉV által küldött formanyomtatványon igénylik - az OKÉV 2004. november 30-ig egy példányban térítésmentesen megküldi a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszert.

Az adatlapot és a kérelmet mellékelten küldjük.

A 2002-es mérés alkalmával az akkor 1. évfolyammal rendelkező iskolák megbízottjai osztályonként 1 darab mérőanyagot átvettek, s annak segítségével a mérést elvégezték. A mérés "Adatlap"-ját, ill. az íráskészség mérését segítő lapot letölthetik az OKÉV honlapjáról.

A mérés helyi szintű feldolgozását segítette az OKÉV által küldött feldolgozói CD is. Amennyiben az iskola ezzel nem rendelkezik, az OKÉV honlapjáról a program ugyancsak letölthető.

A mérőanyag kereskedelmi forgalomban is kapható, erről pontos felvilágosítást adnak a Suli-Nova Kht. munkatársai:

(6723 Szeged, Brüsszeli krt. 21.; 6701 Szeged, Pf. 176; Tel.: 62/431-155)

Kérjük, hogy a 2004. december 15-ig elvégzendő mérés anyagát dokumentálják és irattározzák.

Az adatlapot és a kérelmet az OKÉV illetékes regionális igazgatóságának címére kérjük eljuttatni.

Budapest, 2004. szeptember 30.

Üdvözlettel:

Pósfai Péter
főigazgató

Nyomtatás