Gyakran ismételt kérdések

« előző oldal

Hogyan zajlik az adatszolgáltatás?

A Difer adatszolgáltatás kizárólag elektronikus formában történik az Oktatási Hivatal által készített program segítségével. A létszámadatokat egyéb formában (pl. levél, fax) nem kell megküldeni az Oktatási Hivatalnak. Az elvégzett vizsgálat anyagát szintén nem kell megküldeni a Hivatalnak.

Hogyan kell eljárni az adatszolgáltatás során akkor, ha az intézmény adataiban (OM azonosító, név, cím, igazgató neve, általános iskolai feladatellátás megszűnése stb.) változás történt?

A köznevelési intézményi adatok a köznevelés információs rendszeréből (a továbbiakban: KIR) származnak. Az intézményi adatok a http://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek portál "Köznevelési intézmények adatai, jelentései" rész Intézményi adatok módosítása menüpontban vagy a https://www.kir.hu/kir2int/IntezmenyiAdatModosito direkt linken történő bejelentkezés után módosíthatók. A KIR rendszerben az adatmódosítások átvezetésének feltétele, hogy a módosított alapító okiratot a közhiteles nyilvántartást vezető szerv – a költségvetési szervek esetén a Magyar Államkincstár, nem állami fenntartásban működő (magán és egyházi) intézmények esetén a területileg illetékes kormányhivatal – nyilvántartásába vegye, és – amennyiben az intézmény működése engedélyhez kötött és a változás a működést is érinti – a végleges működési engedélyt kiállítsa. A tankerületi központok fenntartásában működő intézmények esetében a hatályos intézményi szakmai alapdokumentumok kiadását követően, az alapdokumentumokban foglalt adatok alapján van mód a változások átvezetésére. A módosításokkal kapcsolatban a hivatal Köznevelési Információs Rendszer Osztályához kell fordulni a kirint@oh.gov.hu e-mail címen. Az e-mailben kérjük, adják meg az intézményi kapcsolattartó nevét és telefonszámát. Az intézményi adatokban bekövetkezett változások az adatbegyűjtő rendszerben közvetlenül nem javíthatók, ezért minden problémás esetben a Köznevelési Információs Rendszer Osztályhoz kell fordulni!

Azok az intézményeknek, akik 2020. július 1-jétől szakképző intézményként működnek, nyilvántartási adataik – így az intézményi adatok is – vezetése a szakképzés információs rendszerében (a továbbiakban: SZIR) történik. A szakképző intézmények a Diagnosztikus Fejlődésvizsgáló rendszerben látható adatait az Oktatási Hivatal elektronikus adatkapcsolaton keresztül a SZIR rendszerből kapja meg, így amennyiben az ott szereplő adataikban változtatás szükséges, az adatokat a SZIR rendszerben kell módosítani. Az adatok átvezetése időszakosan történik, így amennyiben az adataikat a SZIR-ben már átvezették, de az a Diagnosztikus Fejlődésvizsgáló rendszerben nem látható, kérjük, hogy jelezzék a problémát a kirint@oh.gov.hu e-mail címen. A SZIR rendszerrel kapcsolatban szakmai iránymutatásért a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalhoz fordulhatnak.

Hogyan kell eljárni az adatszolgáltatás során, ha az intézmény szeptembertől tagintézmény lett?

Amennyiben az intézmény szeptemberben már egy másik oktatási intézmény tagintézményeként vagy feladatellátási helyeként működik, akkor az új intézménynél kell adatot szolgáltatnia.

Milyen határidőket kell betartani a Difer adatszolgáltatással és vizsgálattal kapcsolatban?

A Difer adatszolgáltatással és vizsgálattal kapcsolatos teendők határideje a 2022/2023. tanév rendjéről szóló 22/2022. (VII. 29.) BM rendelet 12. § (9) bekezdésében meghatározottak szerint:

  • az általános iskolák 2022. október 14-ig felmérik azon első évfolyamos tanulóik körét, akiknél az osztálytanító a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazását indokoltnak látja;
  • az általános iskolák 2022. október 28-ig jelentik az Oktatási Hivatalnak – a hivatal által meghatározott módon – az érintett tanulók létszámát;
  • a kiválasztott tanulókkal a vizsgálatokat az iskolának 2022. december 9-ig kell elvégezniük. Az elvégzett vizsgálat anyagát nem kell megküldeni az Oktatási Hivatalnak.

Mi a Difer adatszolgáltatás határideje?

Az adatszolgáltatással kapcsolatos határidő a 2022/2023. tanév rendjéről szóló 22/2022. (VII. 29.) BM rendelet 12. § (9) bekezdésében meghatározottak szerint: az általános iskolák igazgatói 2022. október 28-ig jelentik az Oktatási Hivatalnak – a Hivatal által meghatározott módon – az érintett tanulók létszámát.

Nyomtatás
« előző oldal

CÍMKÉK

difer mérés