Gyakran ismételt kérdések

« előző oldal

Hogyan zajlik az adatszolgáltatás?

A Difer adatszolgáltatás kizárólag elektronikus formában történik az Oktatási Hivatal által készített program segítségével. A létszámadatokat egyéb formában (pl. levél, fax) nem kell megküldeni az Oktatási Hivatalnak. Az elvégzett vizsgálat anyagát szintén nem kell megküldeni a Hivatalnak.

Hogyan kell eljárni az adatszolgáltatás során akkor, ha az intézmény adataiban (OM azonosító, név, cím, igazgató neve, általános iskolai feladatellátás megszűnése stb.) változás történt?

A DIFER programban szereplő intézményi adatok a köznevelés információs rendszeréből (a továbbiakban: KIR) származnak. Az intézményi adatok a http://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek portál "Köznevelési intézmények adatai, jelentései" rész Intézményi adatok módosítása menüpontban vagy a https://www.kir.hu/kir2int/IntezmenyiAdatModosito direkt linken történő bejelentkezés után módosíthatók. A KIR rendszerben az adatmódosítások átvezetésének feltétele, hogy a módosított alapító okiratot a közhiteles nyilvántartást vezető szerv – a költségvetési szervek esetén a Magyar Államkincstár, nem állami fenntartásban működő (magán és egyházi) intézmények esetén a területileg illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatal – nyilvántartásába vegye, és – amennyiben az intézmény működése engedélyhez kötött és a változás a működést is érinti – a jogerős működési engedélyt kiállítsa. A tankerületi központok fenntartásában működő intézmények esetében a hatályos intézményi szakmai alapdokumentumok kiadását követően, az alapdokumentumokban foglalt adatok alapján van mód a változások átvezetésére. Amennyiben kérdésük merülne fel az intézményi adatmódosítások kapcsán, a Hivatal Köznevelési Információs Rendszer Osztályához kell fordulni a kirint@oh.gov.hu e-mail címen. Az e-mailben kérjük, adják meg az intézményi kapcsolattartó nevét és telefonszámát. Az intézményi adatokban bekövetkezett változások az adatbegyűjtő rendszerben közvetlenül nem javíthatók, ezért minden problémás esetben a Köznevelési Információs Rendszer Osztályhoz kell fordulni!

Hogyan kell eljárni az adatszolgáltatás során, ha az intézmény szeptembertől tagintézmény lett?

Amennyiben az intézmény szeptemberben már egy másik oktatási intézmény tagintézményeként vagy feladatellátási helyeként működik, akkor az új intézménynél kell adatot szolgáltatnia.

Milyen határidőket kell betartani a Difer adatszolgáltatással és vizsgálattal kapcsolatban?

A Difer adatszolgáltatással és vizsgálattal kapcsolatos teendők határideje a 2020/2021. tanév rendjéről szóló 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet 11. § (6) bekezdésében meghatározottak szerint:

  • az általános iskolák igazgatói 2020. október 9-ig felmérik azon első évfolyamos tanulóik körét, akiknél az osztálytanító a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazását indokoltnak látja;
  • az igazgatók 2020. október 22-ig jelentik az Oktatási Hivatalnak – a hivatal által meghatározott módon – az érintett tanulók létszámát;
  • a kiválasztott tanulókkal a vizsgálatokat az iskolának 2020. december 4-ig kell elvégezniük.

Mi a Difer adatszolgáltatás határideje?

Az adatszolgáltatással kapcsolatos határidő a 2020/2021. tanév rendjéről szóló 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet 11. § (6) bekezdésében meghatározottak szerint: az általános iskolák igazgatói 2020. október 22-ig jelentik az Oktatási Hivatalnak – a Hivatal által meghatározott módon – az érintett tanulók létszámát.

Nyomtatás
« előző oldal

CÍMKÉK

difer mérés