Gyakran ismételt kérdések

következő oldal »

Mire szolgál a diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer (röviden Difer)?

A 2022/2023. tanév rendjéről szóló 22/2022. (VII. 29.) BM rendelet 12. § (9) bekezdésében meghatározottak szerint a tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében az általános iskolák 2022. október 14-ig felmérik azon első évfolyamos tanulóik körét, akiknél az óvodai jelzések vagy a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni, és ezért a tanító indokoltnak látja az azt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazását.

A Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer felkínálja az eredményes iskolakezdés előfeltételét képező kritikus elemi készségek (írásmozgás-koordináció készsége, beszédhallgatás készsége, relációszókincs, elemi számolás, tapasztalati következtetés, tapasztalati összefüggés-megértés, szocialitás) diagnosztikus értékelésére alkalmas tesztrendszert. Ismerteti e készségek elsajátítási folyamatait a 4-8 évesek körében, és rámutat az eredményesebb fejlesztés lehetőségeire, tennivalóira. Az úgynevezett „Fejlődési mutató" segítségével lehetővé teszi e kritikus elemi készségek elsajátítási folyamatainak részletezett nyomon követését 4 éves kortól 8 éves korig. Ezeknek az adatoknak köszönhetően megvalósíthatóvá válik az ún. kritériumorientált készségfejlesztés, vagyis az, hogy a folyamatos fejlesztés mindaddig tartson, amíg a szóban forgó kritikus elemi készség optimális működésűvé, optimálisan használhatóvá nem válik.

Hol szerezhető be a Difer programcsomag?

A vizsgálat lebonyolításához felhasználandó programcsomagot az Oktatási Hivatal minden általános iskola számára biztosította 2002-ben és 2004-ben. Azok az iskolák, amelyek valamilyen okból nem rendelkeznek mérőeszközzel, a programcsomagot kereskedelmi forgalomban tudják beszerezni. Ezzel kapcsolatban a www.mozaik.info.hu címen bővebben tudnak tájékozódni.

Szükséges-e az igazoltan sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulókkal elvégezni a Difer vizsgálatot?

A 2022/2023. tanév rendjéről szóló 22/2022. (VII. 29.) BM rendelet 12. § (9) bekezdésében meghatározottak szerint a tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében az általános iskolák 2022. október 14-ig felmérik azon első évfolyamos tanulóik körét, akiknél az óvodai jelzések vagy a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni, és ezért a tanító indokoltnak látja az azt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazását.

Az igazoltan sajátos nevelési igényű/beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók esetében a szakértői bizottság már elvégezte a tanuló vizsgálatát. Az elvégzett vizsgálatok alapján kapta a tanuló a szükséges fejlesztésekre vonatkozó szakértői véleményt. Ezeket a tanulókat tehát nem szükséges ismételten felmérni, mivel esetükben a szakértői vélemény meghatározza a fejlesztési szükségleteket. Természetesen az adott iskola vezetője dönthet úgy, hogy ezeknél a tanulóknál is végezzék el a Difer vizsgálatot.

A tanév rendjében meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség azonban az igazoltan sajátos nevelési igényű/beilleszkedési tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulókra is kiterjed. Az intézmény a sajátos nevelési igényű tanulóiról, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulókról, illetve ezen tanulókból álló osztályairól is köteles adatot szolgáltatni.

Mely intézményeknek kell adatot szolgáltatniuk a Difer vizsgálattal kapcsolatban?

Az adatszolgáltatást minden általános iskolai feladatot ellátó intézménynek el kell végeznie. Az adatszolgáltatási kötelezettség a csak sajátos nevelési igényű tanulókat integráltan oktató-nevelő intézményekre is vonatkozik.

Az adatszolgáltatás azokra az intézményekre, illetve feladatellátási helyekre is vonatkozik, amelyeknek valójában nincs első évfolyamuk, vagy nincs első évfolyamos tanulójuk, de a nyilvántartás szerint a intézményben/feladatellátási helyen általános iskolai feladatellátás van. Ebben az esetben is használatba kell venni az adatszolgáltatáshoz készült programot, és a programban kell rögzíteni azt az információt, hogy az adott intézményben/feladatellátási hely miért nem érintett az adatszolgáltatásban.

Mit kell tenni akkor, ha nincs 1. évfolyam az intézményben vagy a feladatellátási helyen?

Ha az intézményben vagy az adott feladatellátási helyen nincs 1. évfolyam, az erre vonatkozó információt jelezni kell az adatszolgáltatáskor az adatszolgáltató programban. A programban kell jelölni, ha az intézmény egyetlen feladatellátási helye sem érintett a Difer adatszolgáltatásban, vagy az adott feladatellátási helynél kell nyilatkozni arról, hogy a feladatellátási hely nem érintett az adatszolgáltatásban.

Mi a teendő, ha az adott osztályban nincs a vizsgálatban részt vevő tanuló?

Ha az adott feladatellátási helyen van 1. évfolyam, de nincs olyan tanuló az 1. évfolyamon, akinél szükséges a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazása, akkor az adatszolgáltató programban az adott osztályra vonatkozó létszámadatok megadásánál A vizsgálatban részt vevő tanulók száma mezőbe 0-át kell írni.

Kell-e adatot szolgáltatni a sajátos nevelési igényű tanulókról?

Igen, mind a csak sajátos nevelési igényű tanulókat oktató-nevelő intézményeknek, mind a sajátos nevelési igényű tanulókat integráltan oktató intézményeknek adatot kell szolgáltatniuk a sajátos nevelési igényű tanulókról.

Az intézmények maguk döntenek arról, hogy az igazoltan sajátos nevelési igényű tanulókkal elvégzik-e a mérést vagy sem.

Nyomtatás
következő oldal »

CÍMKÉK

difer mérés