A Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszerről

A Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer (Difer) a kisiskolás életkorban, az iskolai előrehaladás szempontjából kritikus elemi készségek (írásmozgás-koordináció készsége, beszédhallgatás készsége, relációszókincs, elemi számolás, tapasztalati következtetés, tapasztalati összefüggés-megértés, szocialitás) diagnosztikus értékelésére alkalmas tesztrendszer.

Az úgynevezett "Fejlődési mutató" segítségével lehetővé teszi e kritikus elemi készségek elsajátítási folyamatainak részletezett nyomon követését 4 éves kortól 8 éves korig. A mérőeszköz csomag emellett ismerteti e készségek elsajátítási folyamatait, és rámutat az eredményesebb fejlesztés lehetőségeire, tennivalóira. A rendszer alkalmazásával megvalósíthatóvá válik az ún. kritériumorientált készségfejlesztés, vagyis az, hogy a tanulók egyéni fejlesztése mindaddig tartson, amíg a szóban forgó kritikus elemi készség optimális működésűvé, optimálisan használhatóvá nem válik.

A Difer a magyarországi köznevelési mérési-értékelési rendszernek a tanulók haladásának időrendjében első, kötelezően előírt eleme. Az általános iskolák a tanév elején felmérik az első évfolyamos tanulóikat, és meghatározzák azok körét, akik esetében - az óvodai jelzések, vagy a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján - a tanító indokoltnak látja alapkészségeiknek a Difer-rel való alapos felmérését. A vizsgálatot az érintett tanulókkal az iskolák az ősz folyamán elvégzik. A pedagógusok a mérési adatokat a rendszer részét képező szoftver segítségével kiértékelik, majd az eredmények alapján meghatározzák a tanulók egyéni fejlesztési irányait.

Sok általános iskolában - az eredményesebb fejlesztő munka érdekében, az előzetes felméréstől függetlenül - a mérést minden első osztályos tanulóval elvégzik.

Az intézmények jelentik az Oktatási Hivatalnak a mérésben részt vevő tanulók létszámát. A több éves tapasztalat szerint évente az első évfolyamos tanulók 30-33%-át mérik fel az általános iskolák.

A Difer mérőeszköz csomag minden általános iskolában rendelkezésre áll, és megvásárolható kereskedelmi forgalomban is.

Országos jelentések

Nyomtatás

CÍMKÉK

difer