2020/2021. tanévi célnyelvi mérés

A mérés időpontját a 2020/2021. tanév rendjéről szóló 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet 11. § (4) bekezdése határozza meg a két tanítási nyelvű nevelést-oktatást folytató általános iskolák számára.

A célnyelvi mérés napja e rendelet alapján 2021. május 12.

A nevelési-oktatási intézmény éves munkatervének elkészítése során a jogszabályban meghatározottaktól nem térhet el.

A mérés előkészítéséhez az iskolák a tanév rendjéről szóló rendeletben meghatározottak szerint szolgáltatnak adatot az Oktatási Hivatalnak (a továbbiakban: hivatal). Az adatszolgáltatás határideje 2020. november 20.

Az elvégzett iskolai vizsgálatok tanulói és intézményi adatait 2021. június 11-ig küldik meg az iskolák a hivatalnak, a hivatal által meghatározott módon.

A 2020/2021-es tanév célnyelvi mérésével kapcsolatos tájékoztató információk

.

Nyomtatás