2017/2018. tanévi célnyelvi mérés

A mérés időpontját a 2017/2018. tanév rendjéről szóló 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelet 11. § (4) bekezdése határozza meg a két tanítási nyelvű nevelést-oktatást folytató általános iskolák számára.

A célnyelvi mérés napja e rendelet alapján 2018. május 30.

A nevelési-oktatási intézmény éves munkatervének elkészítése során a jogszabályban meghatározottaktól nem térhet el.

A mérés előkészítéséhez az iskolák a tanév rendjéről szóló rendeletben meghatározottak szerint szolgáltatnak adatot az Oktatási Hivatalnak. Az adatszolgáltatás határideje 2017. november 24.

Az elvégzett iskolai vizsgálatok tanulói és intézményi adatait 2018. június 15-ig küldik meg az iskolák az Oktatási Hivatalnak, az Oktatási Hivatal által meghatározott módon.

A mérések eredményét az érintett általános iskola a Hivatal által közzétett javítókulcsok alapján állapítja meg, és az eredményeket idegen nyelvenként és évfolyamonként lebontva a honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon teszi közzé 2018. június 15-ig.

A 2017/2018-as tanév célnyelvi mérésével kapcsolatos tájékoztató információk:

Nyomtatás