2016/2017. tanévi célnyelvi mérés

A mérés időpontját a 2016/2017. tanév rendjéről szóló 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 11. § (4) bekezdése határozza meg a két tanítási nyelvű nevelést-oktatást folytató általános iskolák számára.

A célnyelvi mérés napja e rendelet alapján 2017.május 31.

A nevelési-oktatási intézmény éves munkatervének elkészítése során a jogszabályban meghatározottaktól nem térhet el.

Az elvégzett iskolai vizsgálatok tanulói és intézményi adatait 2017. június 16-ig küldik meg az iskolák az Oktatási Hivatalnak, az Oktatási Hivatal által meghatározott módon.

A mérések eredményét az érintett általános iskola a Hivatal által közzétett javítókulcsok alapján állapítja meg, és az eredményeket idegen nyelvenként és évfolyamonként lebontva a honlapján teszi közzé 2017. június 16-ig.

A 2016/2017-es tanév célnyelvi mérésével kapcsolatos tájékoztató információk:

Nyomtatás