A célnyelvi mérések lebonyolítása

A célnyelvi mérést a két tanítási nyelvű nevelést-oktatást folytató általános iskolában a 6. és 8. évfolyamon az iskola pedagógusai végzik el az Oktatási Hivatal által az iskolához eljuttatott mérőeszközök alkalmazásával.

A 2014/2015. tanév rendjéről szóló 35/2014. (IV. 30.) és a 2015/2016. tanév rendjéről szóló 28/2015. (V. 28.) EMMI rendeletek alapján e két tanévben a két tanítási nyelvű nevelést-oktatást folytató általános iskolák mellett a két tanítási nyelvű nevelést-oktatást folytató középiskolák 10. évfolyamos diákjainak is részt kellett venniük a célnyelvi mérésben. A 2019/2020. tanévben a veszélyhelyzet miatt elmaradt a mérés.

A mérés lebonyolításáról a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet, továbbá a 2020/2021. tanév rendjéről szóló 27/2020. (VIII. 11) EMMI rendelet rendelkezik.

A célnyelvi méréshez kapcsolódó anyagok

Nyomtatás