A célnyelvi mérések lebonyolításával kapcsolatos jogszabályok

A célnyelvi mérések lebonyolításával kapcsolatos jogszabályok.

  • A két tanítási nyelvű általános iskolai nevelés-oktatás feltételeit a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 135. § tartalmazza.
  • A mérés időpontját a 2019/2020. tanév rendjéről szóló 11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet 10. § (4) bekezdése határozza meg.
  • A mérés napjának megszervezésére a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet 9 § (2) bekezdése tartalmaz előírást.
Nyomtatás