A célnyelvi mérés eredményei

Az Oktatási Hivatal 2015. óta minden évben célnyelvi mérést szervez a két tanítási nyelvű nevelés-oktatást folytató általános iskolák 6. és 8. évfolyama számára.

A célnyelvi mérés jogszabályi hátterét a nevelési‐oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 135. §, illetve 136. §, továbbá az aktuális tanév rendjéről szóló rendelet adja.

A mérések eredményét az érintett iskola nyelvenként és évfolyamonként lebontva a honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon teszi közzé az adott tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet által meghatározott időpontig.
A tanulók a mérésben mérési azonosító segítségével vesznek részt. A mérési azonosító tanulóval való összekapcsolására csak az iskola jogosult. Az Oktatási Hivatal személyazonosításra alkalmatlan módon kapja meg és dolgozza fel az eredményeket.

A 2020/2021-es tanév célnyelvi mérésének összesített eredményei »

A 2018/2019-es tanév célnyelvi mérésének összesített eredményei »

A 2017/2018-as tanév célnyelvi mérésének összesített eredményei »

A 2016/2017-es tanév célnyelvi mérésének összesített eredményei »

A 2015/2016-ös tanév célnyelvi mérésének összesített eredményei »

A 2014/2015-ös tanév célnyelvi mérésének összesített eredményei »


Nyomtatás