Nyilvánosak a 2019. évi Országos kompetenciamérés iskolai és tanulói eredményei

Az Oktatási Hivatal honlapján (oktatas.hu) elérhetők a 2019. évi Országos kompetenciamérés iskolai és tanulói adatai.

Az Országos kompetenciamérés minden évben három teljes évfolyam (6., 8., 10.) tanulóinak szövegértési és matematikai kompetenciáit vizsgálja. A mérés részét képezi egy önkéntesen, a szülőkkel együtt kitölthető kérdőív, amely a diákok szociokulturális hátterét vizsgálja. A felmérés a legkorszerűbb pedagógiai mérésmetodikai, statisztikai eszközöket használja.

Az Országos kompetenciamérés igazi közszolgáltatás: eredményeit, információit nemcsak a pedagógiai szakma szereplői (tanárok, osztályfőnökök, iskolaigazgatók, iskolafenntartók, oktatási szakértők, kutatók és a köznevelési rendszer irányítói), hanem minden, az iskolák, illetve a köznevelés iránt érdeklődő állampolgár elérheti a https://www.kir.hu/okmfit/ oldalon.

Az Országos kompetenciamérésről itt: általános leírás, a mérési eredmények felhasználásról pedig itt: a mérés eredményei olvasható bővebb információ. Az eredményeket összesítő infografika innen tölthető le.

Nyomtatás