Ugrás a tartalomhoz

Aktuális információk a mérésekről

Információk az országos kompetencia-, készség- és képességmérések, a PISA valamint a PIRLS & TIMSS mérések legutóbbi ciklusairól.

Országos kompetenciamérés

A 2012. május 30-án a 6., a 8. és a 10. évfolyamos tanulók részvételével lezajlott Országos kompetenciamérés fenntartói, intézményi, telephelyi eredményei 2013. február 28-tól elérhetők honlapunkon. A tanulók egyéni eredményei a tanuló mérési azonosítójának ismeretében a tanulók, szüleik és tanáraik számára szintén elérhetők ezen a honlapon. Az Oktatási Hivatal emellett a mérés eredményeiről összefoglaló, országos jelentést is készített, amelyet megküld az oktatásért felelős miniszternek. Az országos jelentést az EMMI legkésőbb 2013. május 31-ig nyilvánosságra hozza.

A mérés tesztanyagai és háttérkérdőívei szintén megtalálhatók honlapunkon. A mérés lebonyolítására vonatkozó szabályokat a Lebonyolítás, módszertan oldalon található dokumentumok ismertetik.

A 2012/2013. tanévben az Országos kompetenciamérés tesztjeit 2013. május 29-én, szerdán töltik ki a tanulók a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 80. § (1) bekezdése, valamint a 2012/2013. tanév rendjéről szóló 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelet 9. § (3) bekezdése alapján. E rendelkezések értelmében a mérésben minden 6., 8. és 10. évfolyamos tanuló részt vesz. A mérés eredményeiről az Oktatási Hivatal a korábbi években megszokott rend szerint szintén jelentéseket készít legkésőbb 2014. február 28-ig.

Országos készség- és képességmérés

A 2012. évi Országos készség- és képességmérés az Országos kompetenciaméréssel egy időben, 2012. május 30-án rendben lezajlott a 4. évfolyamos tanulók részvételével. A mérés tesztanyagai és háttérkérdőívei megtalálhatók honlapunkon. A mérés lebonyolítására vonatkozó szabályokat a Lebonyolítás, módszertan oldalon található dokumentumok ismertetik.

A mérésben minden 4. évfolyamos tanuló részt vett, de a központi elemzés csak 200 intézmény tanulóinak adatait dolgozza fel. A 4. évfolyamon a mintavételbe be nem került tanulók tesztfüzeteinek helyi javítása az iskolák számára nem kötelező. A tesztfüzetek javításához adatfeldolgozó program készül, amely a központi elemzésbe bekerült intézmények eredményeit is ismerteti. Ennek jogszabályi határideje 2013. február 28. - A program a www.kir.hu/okmfit felületről vagy közvetlenül a negyedikesmeres.oh.gov.hu címről érhető el.

A 2012/2013. tanévben a 4. évfolyamos központi szervezésű készség- és képességmérésre nem kerül sor. A tanév rendjéről szóló 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelet szerint a negyedik évfolyamra vonatkozóan az alapkészségek és -képességek mérésére alkalmas tesztanyagokat az Oktatási Hivatal a honlapján közzéteszi, azok szabadon felhasználhatók és az eredmények az interneten hozzáférhető szoftver alkalmazásával értékelhetők. A mérés tesztanyagainak nyilvánosságra hozatalára, valamint a 4. évfolyamos Országos készség- és képességmérés adatrögzítő és -elemző program elérhetővé tételére az iskolák számára előreláthatólag 2013 tavaszán kerül majd sor. Az Oktatási Hivatal az érintett intézményeket elektronikus levélben tájékoztatni fogja.

PISA

A PISA legutóbbi ciklusának adatfelvétele 2012 tavaszán volt, az adatok feldolgozása jelenleg is zajlik. A mérés eredményeit várhatóan 2013 decemberében hozza nyilvánosságra az OECD.

A PISA előző, 2009-es ciklusának eredményeiről szóló jelentéseink.

PIRLS & TIMSS

A PIRLS és TIMSS mérések legutóbbi ciklusának adatfelvétele 2011 tavaszán volt, a mérés eredményeit 2012 decemberében hozta nyilvánosságra az IEA. A nemzetközi jelentésekkel egy időben az Oktatási Hivatal is elkészítette a nemzeti jelentéseket, amelyeket az EMMI sajtótájékoztató keretében nyilvánosságra hozott. A jelentések elérhetők a PIRLS 2011 és a TIMSS 2011 oldalainkon.

vissza az előző menü szintre
ugrás a lap elejére
ugrás a főoldalra
vissza a normál változatra