Kérjük, hogy a lenti kérelem űrlapot töltse ki, majd nyomtassa ki és a szükséges mellékletekkel együtt az alábbi postai címre küldje meg:

Oktatási Hivatal
Budapest
1981

Figyelem! Az űrlap online felületen való kitöltése még nem minősül a kérelem benyújtásának, a kinyomtatott kérelmet a szükséges mellékletekkel együtt a fenti postacímre meg kell küldenie. Kérjük, hogy a kérelmek benyújtása előtt tekintse át az Adatkezelési tájékoztatót: Adatkezelési tájékoztató (szülői):

  KÉRELEM egyéni munkarend tankötelezettség teljesítése céljából engedélyezéséhez (szülői)
  A kérelem típusa: Kérelem egyéni munkarend tankötelezettség teljesítése céljából engedélyezéséhez (szülői)
I. A TANULÓ ADATAI
  A tanuló oktatási azonosító száma:
  A tanuló vezetékneve:
  A tanuló keresztneve(i):
  A tanuló születési ideje: év nap
  A tanuló születési országa:
  A tanuló születési helye (település):
  Anyja születési előneve:
  Anyja születési vezetékneve:
  Anyja születési keresztneve(i):
  A tanuló állandó lakcíme: Irsz: Település: Közterület: Házszám:
  A tanuló tartózkodási címe (ha
különbözik az állandó lakcímtől):
Irsz: Település: Közterület: Házszám:
  A tanuló jelenlegi iskolája (a név
mezőben, ha elkezdi gépelni az
iskola nevét, listából kiválasztható az iskola):
OM azonosító: Neve:
  A tanuló jelenlegi iskolájának címe: Irsz: Település: Közterület, hászszám:
  A tanuló évfolyama a kérelem
benyújtásakor:
pl.: 9.
  A tanuló osztályának betűjele (neve)
a kérelem benyújtásakor:
pl.: A
II. A KÉRELMET BENYÚJTÓ SZÜLŐ ADATAI
  Szülő előneve:
  Szülő vezetékneve:
  Szülő keresztneve(i):
  Szülő értesítési címe: Irsz: Település: Közterület: Házszám:
  Szülő telefonszáma:
  Szülő e-mail címe:
III. A KÉRELEM RÉSZLETES ADATAI
  Ezúton az aláíró szülőként kérelmezem, hogy gyermekem határozott ideig tankötelezettségének egyéni munkarend keretében tehessen eleget.
  Mely dátumtól kérik az engedély
megadását:
év nap
  Mely dátumig kérik az engedély
megadását:
év nap
  Kérjük, írja le, hogy a tanulónak milyen egyéni adottsága, sajátos helyzete indokolja, és a tanuló fejlődése, tanulmányainak eredményes folytatása és befejezése szempontjából miért lenne előnyös az egyéni munkarend:
 
IV. A KÉRELEMHEZ CSATOLT IGAZOLÓ DOKUMENTUMOK (A kérelem alátámasztásául a kérelemhez mellékelve a következő dokumentumok kerülnek benyújtásra.)
  Figyelem! Postai beküldésnél a kinyomtatott kérelem mellé fénymásolva, minden oldalon a szülői felügyelet jogát gyakorló szülő(k) aláírásával hitelesített módon kell megküldeni a mellékleteket.
  Otthoni ellátás keretében tartós gyógykezelésben részesülő tanuló esetén: a szakorvosi vélemény.
  Sajátos nevelési igényű/beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral küzdő tanuló esetén: a nevelési tanácsadási feladatot, szakértői bizottsági feladatot ellátó intézmény szakértői véleménye, mely alapján a tanuló tanulmányait egyéni munkarendben folytathatja.
  Sajátos nevelési igényű tanuló esetén: a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján meghozott intézményvezetői döntés egy példánya a tankötelezettség meghosszabbításáról.
  Tanulmányait külföldön folytató és tankötelezettségét külföldi nevelési-oktatási intézményben teljesítő tanuló esetén: a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerint illetékes köznevelési feladatokat ellátó hatóságnak, vagy, ha a tanuló már hazai iskolába beiratkozott, az iskola igazgatójának történő írásos bejelentés egy példánya. Továbbá nyilatkozat arról, hogy a szülő büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a tanuló életvitelszerűen külföldön él, ezért külföldön teljesíti tankötelezettségét.
  Egyéb dokumentum(ok)
  Kérjük, hogy ide írja be milyen jellegű dokumentumokat csatol még:
 
V. A KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ NYILATKOZATOK
  Az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat megismertem, az abban foglaltakat elfogadom.
  Kijelentem, hogy az egyéni munkarenddel járó tájékoztatót elolvastam, az abban foglaltakat megértettem, és az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
  Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy a gyermek szülői felügyeleti jogát a másik szülővel közösen gyakoroljuk, és az Ő kifejezett beleegyezésével nyújtom be a kérelmet; vagy a másik szülő beleegyezése nem volt beszerezhető, mert ismeretlen helyen tartózkodik, vagy jogai gyakorlásában ténylegesen akadályozott; vagy a szülői felügyeleti jogot egyedül gyakorlom.
  Az itt látható kigenerált kódot kérjük, hogy írja be a kód alatti mezőbe (Kérjük, hogy ügyeljen a kisbetűk és nagybetűk közötti különbségre!):
 
  Kérjük, hogy a kérelmet kitöltés után nyomtassa ki, és a szükséges mellékletekkkel együtt postai úton az

Oktatási Hivatal
Budapest
1981

címre küldje meg.
Figyelem! Az űrlap online felületen való kitöltése még nem minősül a kérelem benyújtásának, a kinyomtatott kérelmet a szükséges mellékletekkel együtt a fenti postacímre meg kell küldenie.