Tájékoztató a tanulói jelentkezések rangsorolásának eljárásrendjéről

A középfokú iskoláknak a KIFIR rendszerben, tanulmányi területenként 2023. április 13-áig kell elkészíteniük az ideiglenes felvételi rangsort.

Az érintett intézmények az alábbi linkre kattintva léphetnek be az iskolai rangsoroló programba.

KIFIR iskolai rangsoroló program

A középfokú iskola igazgatójának 2023. április 13-áig a programfelületen keresztül elektronikusan kell megküldenie az ideiglenes felvételi rangsort az Oktatási Hivatalnak. Az ideiglenes felvételi rangsornak sem a papír alapú, sem a szkennelt verzióban történő megküldése NEM szükséges.

Kérjük, hogy a tanulmányi területenként elkészített ideigenes felvételi rangsorokat kinyomtatva, hitelesítve (laponként aláírva, körbélyegzővel ellátva) az intézményben őrizzék meg. Figyelem! Az ideiglenes felvételi rangsor kinyomtatását kizárólag az intézményi szintű felhasználó tudja elvégezni!

A KIFIR rendszerben rögzített általános iskolai és egyéni ügyfélkapus beküldéssel, elektronikusan megküldött módosított jelentkezési adatok átemelése a rangsoroló programba a program megnyitásával egyidőben megtörtént.

Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy azon tanulók, akik a módosító időszakban egyéni NEM ügyfélkapus beküldéssel nyújtottak be jelentkezést egy új tanulmányi területre, a program megnyitásakor még nem szerepelnek a listában. Ezen tanulókkal csak a tanév rendjében meghatározott időpontig - 2023. április 03. - fogja az Oktatási Hivatal kiegészíteni a jelentkezők listáját.

Nyomtatás