Tájékoztató a középfokú beiskolázás központi írásbeli felvételi vizsga adminisztrációs rendszerének (Közfelvir program) megnyitásáról

Amennyiben a középiskola valamely tanulmányi területen előírja a központi írásbeli vizsga valamelyik típusát egyik vagy mindkét vizsgatárgyból, úgy ezt a felvételi tájékoztatójában nyilvánosságra kell hoznia és köteles a központ írásbeli vizsgát az adott vizsgatípusban mindkét vizsgatárgyból megszervezni.

A központi írásbeli vizsgával kapcsolatos adminisztráció – jelentkeztetés, eredményrögzítés – elvégzéséhez a Középfokú beiskolázás központi írásbeli felvételi vizsga adminisztrációs rendszerét (a Közfelvir programot) kell használni.

A program a www.kozfelvir.hu oldalon érhető el.

A központi írásbeli vizsgák szervezésére és lebonyolítására vonatkozóan részletes tájékoztatás olvasható az www.oktatas.hu oldalon a Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás/Tájékoztató intézményeknek/Tájékoztató a középfokú beiskolázás rendjéről, valamint a központi írásbeli vizsgákról menüpont alatt.

A központi írásbeli vizsgát megszervező intézmények listáját a KIFIR tanulmányi terület, felvételi tájékoztató és írásbeli vizsgahelyszín kereső – Jelentkezési lap a központi írásbeli vizsgára program Írásbeli vizsgahelyszín kereső felületéről érhetik el. A programból leszűrhető listák tartalmazzák a − megadott keresési feltételeknek megfelelő − vizsgaszervező intézmények adatait, valamint az intézmény azon feladatellátási helyeinek adatait, ahol valamely tanulmányi területen az írásbeli felvételi vizsgán való részvételt kérik.

A Felvételi a középfokú iskolákban a 2019/2020. tanévben című kiadványunkban további részletes információkat találhatnak a középfokú felvételi eljárás menetére vonatkozóan.

Tájékoztató a sajátos nevelési igényű jelentkezőknek

Adatvédelmi tájékoztató a középfokú felvételi eljárás során kezelt személyes adatokról

Nyomtatás