A jelentkezés menete a középiskolával tanulói jogviszonnyal rendelkező felvételizők esetében

Amennyiben a tanuló jelenleg már középiskolába jár, úgy egy másik középiskolában való továbbtanulása kizárólag átvétellel történhet. Ennek módját és feltételrendszerét a „fogadó” középiskola igazgatója határozza meg. Bárhogy dönt is azonban a fogadó iskola, az eljárással kapcsolatos adminisztrációt (a felvételi lapok kitöltését, és beküldését) a jelentkezőnek, illetve a szülőnek önállóan kell kezdeményeznie. Az alábbi linken elérhető rövid összefoglaló az eljárás legfontosabb elemeit tartalmazza.

Tájékoztató a középiskolából (8, 6 évfolyamos gimnáziumból, középiskola 9. évfolyamáról) átvételüket kérő jelentkezőknek