Tájékoztató a felvételi lapok aláírásáról

A gyermekük iskoláztatásával kapcsolatos kérdésben a szülőknek – az irányadó jogszabályi rendelkezések szerint – közösen kell dönteniük. Ha az iskolaválasztással kapcsolatban a szülők, vagy a szülő és a gyermek között vita van, annak eldöntése a gyámhatóság hatáskörébe tartozik. Hangsúlyozottan felhívjuk a figyelmet arra, hogy a szülők közötti megegyezés, illetve a gyámhatósági döntés hiánya akadályozza a tanuló részvételét a felvételi eljárásban! A felvételi lapok aláírására vonatkozó részletes tájékoztató letölthető az alábbi linkről.

Tájékoztató a felvételi lapok aláírásáról

Nyomtatás