Az általános iskola 8. évfolyamára járó tanulók részvétele a középfokú felvételi eljárásban

Jelen tájékoztatóban összefoglaljuk a középfokú iskolába történő jelentkezés menetét az általános iskola 8. évfolyamára járó tanulók számára. A tájékoztató csak az eljárás legfontosabb elemeit tartalmazza, részletesebb információkért tanulmányozzák az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) honlapján a Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás/Tájékoztató felvételizőknek/Felvételi a középfokú iskolákban a 2019/2020.tanévben menüpont alól letölthető tájékoztató kiadványunkat.

Amennyiben a tanuló jelenleg egy magyarországi általános iskola 8. évfolyamára jár, a felvételi lapok kitöltését és a felvételi eljárással kapcsolatos adminisztrációt a tanuló általános iskolája intézi, így az eljárás során elvégzendő legfontosabb teendőkről, és határidőkről mindenképpen az általános iskolával kell egyeztetni.1

A középfokú iskoláknak 2019. október 20-ig nyilvánosságra kell hozniuk felvételi tájékoztatójukat és meg kell határozniuk tanulmányi területeiket, amelyekre a felvételi eljárás során jelentkezőket fogadnak, így javasoljuk, hogy legkésőbb ekkor kezdjék meg a tájékozódást a megjelölni kívánt képzésekről. A tanulmányi területekről szóló információk és az intézmények felvételi tájékoztatói elérhetők a Hivatal honlapján a KIFIR tanulmányi terület kereső linken. A tanulmányi területek leírása tartalmazza a felvételi kérelmek rangsorolási szempontjait is. Az egyes intézmények tanulmányi területeivel kapcsolatban további tájékoztatás az adott tanulmányi területet meghirdető intézmény felvételi tájékoztatójában olvasható, illetve közvetlenül az intézménytől kérhető. Amennyiben a kiszemelt tanulmányi terület esetén a középiskola a felvétel feltételeként előírta a központi írásbeli vizsgát, úgy a jelentkezőnek 2019. december 6-ig kell jelentkeznie a vizsgára. A vizsgát bármely vizsgaszervező intézményben megírhatja, függetlenül attól, hogy a későbbiekben tervezi-e benyújtani a felvételi kérelmét az adott intézményben vagy sem. Ez a jelentkezés csak az írásbeli vizsgára vonatkozik, nem tévesztendő össze a középfokú iskolákba való jelentkezéssel, melynek határideje 2020. február 19. A központi írásbeli vizsgát szervező középiskolák jegyzékét a Hivatal 2019. november 15-ig teszi közzé a honlapján. A központi írásbeli vizsgákra 2020. január 18-án kerül sor. A központi írásbeli vizsgákra vonatkozó részletes információk, a korábbi évek feladatsorai megtalálhatók a Központi írásbeli feladatsorok, javítási értékelési-útmutatók oldalon.

Amennyiben a választott tanulmányi területen a középiskola a felvétel feltételeként előírta a szóbeli vizsgát, arra a 2020. február 24. és március 13. közötti időszakban kerülhet sor. A szóbeli vizsgák helyét és időpontját az érintett középiskola határozza meg.

Az általános iskolák jellemzően 2020. január elején, de legkésőbb február közepéig – a helyben megszokott módon – összegyűjtik nyolcadikosaik továbbtanulási szándékait, és ezek alapján legkésőbb
2020. február 19-ig a KIFIR rendszerben előállítják a felvételi lapokat. A felvételi lapok a következők:

  • jelentkezési lap: a jelentkezők ezen a lapon jelzik a középfokú iskolának a jelentkezési szándékukat. A jelentkezési lapon a tanuló személyes adatain kívül szerepelnek az általános iskolai tanulmányi eredmények, továbbá a tanuló itt tud egyéb információkat (pl. kollégiumi igény, az eddig tanult idegen nyelv) a középfokú iskolával közölni. Minden középfokú iskolába külön jelentkezési lapot kell benyújtani. A felvételi lejárás során tetszőleges számú iskola és tanulmányi terület megjelölhető.
  • tanulói adatlap: a jelentkezők ezen a lapon hozzák a Hivatal tudomására, hogy mely intézmények mely tanulmányi területeire nyújtottak be jelentkezést. A tanuló személyes adatain kívül szerepel rajta az összes megjelölt tanulmányi terület, a tanuló által meghatározott sorrendben. Azt a tanulmányi területet kell előbbre sorolni, ahol szívesebben folytatná tanulmányait a jelentkező. A megjelölt iskolák a tanulói adatlapon feltüntetett sorrendet nem ismerhetik meg.

A kinyomtatott és aláírt felvételi lapokat be kell küldeni a lapokon szereplő címre. A postára adását ebben az esetben az általános iskola végzi, a postára adás határideje: 2020. február 19.

A felvételi vizsgák eredményei, tapasztalatai vagy egyéb információk alapján 2020. március 19. és 20. között a tanulóknak lehetőségük van a tanulói adatlapon szereplő sorrend megváltoztatására, illetve új tanulmányi terület felvételére is, de utóbbira csak olyan középfokú iskolában, amely az eredeti tanulói adatlapon már szerepelt. Az új tanulmányi terület felvételéhez az érintett középfokú iskolával történt előzetes egyeztetés is szükséges. A változtatáshoz módosító tanulói adatlapot kell előállítani a KIFIR rendszerből melyet 2020. március 23-ig postázni kell a Hivatalba. A módosító adatlap előállítását és postára adását szintén a tanuló általános iskolája végzi.

A tanulói és módosító tanulói adatlapok feldolgozása után a Hivatal a 2020. április 6-ig iskolánként, azon belül tanulmányi területenként elküldi a jelentkezők listáját a középfokú iskoláknak. A középfokú iskola igazgatója rangsorolja a listán szereplő jelentkezőket, megadja az adott tanulmányi területre felvehető tanulók számát, és az így előálló rangsort 2020. április 8-ig megküldi a Hivatalnak.

A Hivatal ezt követően 2020. április 23-ig elkészíti, és a középfokú iskoláknak megküldi a hivatalos végeredményt (az egyeztett felvételi jegyzéket). A jegyzék elkészítése során a Hivatal a tanulói adatlapon a jelentkező által meghatározott sorrend, a középfokú iskola által meghatározott felvételi rangsor, valamint az adott tanulmányi területre felvehető létszám együttes mérlegelése alapján az adott jelentkezőnek egyetlen felvételi kérelmét nyilvánítja elfogadottnak, a többit elutasítja. A Hivatal a jelentkezőnek azt az adatlapon szereplő legalacsonyabb sorszámú felvételi kérelmét nyilvánítja elfogadottnak, amelyet az adott tanulmányi területet meghirdető iskola elfogadott, és a jelentkező a középfokú iskola által közölt felvehető tanulói létszámon belül van.

A felvételt hirdető középfokú iskola az egyeztetett felvételi jegyzék alapján, 2020. április 30-ig megküldi a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőnek (szülőnek), továbbá az általános iskolának. Az iskola által meghozott döntés ellen jogorvoslattal lehet élni, melyet az érintett középfokú iskola fenntartójához kell benyújtani. Amennyiben a tanuló nem nyer felvételt, vagy felvételt nyer, de nem kíván beiratkozni a számára felvételt biztosító iskolába, úgy a rendkívüli felvételi eljárás során (2020. május 11-től – augusztus 31-ig) – egyénileg, közvetlenül az általa választott középfokú iskolában való jelentkezéssel, egyeztetéssel kérheti felvételét bármely olyan középfokú iskolába, amelynek az általános felvételi eljárás lezárulása után maradtak üres férőhelyei.

A tanköteles korú tanulóknak az esetlegesen sikertelen felvételi eljárás ellenére is kötelező az iskolaválasztás. Amennyiben a jelentkező sem a rendes, sem a rendkívüli felvételi eljárás során nem nyert felvételt, úgy tanulmányait a Köznevelési Hídprogramban kell folytatnia. A Hídprogrammal kapcsolatos legfontosabb információk és dokumentumok a Klebelsberg Központ honlapján érhetők el.

A középfokú felvételi eljárással kapcsolatban további tájékoztatást olvashatnak az alábbi oldalakon:

1Amennyiben az általános iskolai tanuló a középiskola kilencedik évfolyamánál alacsonyabb évfolyamra, tehát 6 vagy 8 évfolyamos gimnáziumba jelentkezik, a felvételi lapok kitöltését a jelentkező, illetve a szülő az általános iskola közreműködésével is kezdeményezheti. Az általános iskola abban az esetben is segítséget nyújthat a felvételi lapok előállításában, ha a jelentkező általános iskolája többcélú intézmény (általános iskolai mellett középfokú iskolai alapfeladatot is ellát) és a jelentkező a felvételi eljárás során nem kizárólag a saját intézményébe kíván jelentkezést benyújtani.
Nyomtatás