Különleges bánásmódot igénylő (sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő) tanulók részvétele a középfokú felvételi eljárásban

Azt, hogy az adott tanuló különleges bánásmódot igénylő tanulónak minősül – függetlenül attól, hogy a tanuló milyen képzési rendszerben és milyen munkarendben tanul – a pedagógiai szakszolgálat megfelelő szakértői bizottsága az ún. szakértői véleménybe foglalva állapítja meg. A szakértői vélemény tartalmazza annak megállapítását, hogy a különleges bánásmódot igénylő tanuló milyen problémával küzd (sajátos nevelési igényű, a továbbiakban: SNI, illetve beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő, a továbbiakban: BTMN), valamint mindazoknak a mentességeknek és kedvezményeknek a körét, amelyek a tanulót a tanulmányai során megilletik. Fontos, hogy a kedvezmények és mentességek a középfokú felvételi eljárás során csak az érvényes szakértői vélemények birtokában érvényesíthetők. Amennyiben a szakértői véleményben foglaltak középfokú felvételi eljárás során való alkalmazásával kapcsolatban bármilyen kérdés merül fel, mielőbb  a szakértői véleményt kiállító szakértői bizottsághoz kell fordulni.

Az alábbi linken elérhető rövid összefoglaló a különleges bánásmódot igénylő (SNI, BTMN) tanulók középfokú felvételi eljárásban való részvételére vonatkozó legfontosabb információkat tartalmazza.

Különleges bánásmódot igénylő (SNI, BTMN) tanulók részvétele a középfokú felvételi eljárásban

A vak, illetve aliglátó vizsgázók számára a korábbi középfokú felvételi eljárásokban készült, adaptált, a képernyőolvasó program számára minden részletében értelmezhető, txt formátumú központi írásbeli felvételi feladatsorok ITT tölthetők le.

Nyomtatás