A középfokú írásbeli felvételi feladatlapok mérésmetodikai elemzése

A dokumentumok célja az, hogy a középiskolai írásbeli felvételi 4., 6. és 8. évfolyamon megírt feladatsorait, valamint a tanulók által elért pontszámokat statisztikailag értékelje, az eredményeket ábrák és táblázatok segítségével szemléltesse. A vizsgálat minden esetben az első napon megírt dolgozatokra vonatkozik.

Nyomtatás