KIFIR adatbegyűjtő alkalmazás (kizárólag az általános iskolák 8. évfolyamos tanulóinak szülei számára)

A középfokú felvételi eljárás során az általános iskolák 8. évfolyamának tanulói (ideértve az egyéni tanulói munkarenddel rendelkező tanulókat is) számára a felvételi lapok kitöltését és a felvételi eljárással kapcsolatos adminisztrációt a tanuló általános iskolája intézi. Amennyiben a jelentkezőnek magyarországi általános iskolával jelenleg nincs tanulói jogviszonya (pl. tanulói jogviszonya szünetel) úgy a felvételi eljárásban való részvételt a szülőnek önállóan kell kezdeményeznie.

A középfokú iskolákba történő jelentkezés előkészítését, a tanulók továbbtanulási adatainak összegyűjtését az általános iskolai adatbegyűjtő lap segíti. Az adatbegyűjtő lap előállítására és nyomtatására szolgáló program az alábbi linken érhető el:

KIFIR általános iskolai adatbegyűjtő alkalmazás (szülők számára)

(a továbbiakban: Szülői program)

Figyelem! Az adatbegyűjtő lapok előállítása 2024. február 16-áig lehetséges a Szülői programban.
Ezt követően a továbbtanulási adatokkal kapcsolatos változtatási szándékot közvetlenül az általános iskolában kell jelezni.

Videósegédlet az adatbegyűjtő lap kitöltéséhez

Ezt a programot kizárólag az általános iskolák 8. évfolyamos tanulóinak szülei használhatják.

Az itt előállított adatbegyűjtő lapokat az általános iskola összegyűjti, ellenőrzi, majd – a tanuló tanulmányi eredményeivel kiegészítve – a „KIFIR elektronikus adatlapkitöltő program” általános iskolák által használt felületén rögzíti azok tartalmát.

A Szülői program használata kizárólag a szülők és az általános iskola közötti kommunikációt segíti, az itt előállított adatbegyűjtő lap NEM helyettesíti az általános iskola által előállítandó és megfelelő módon továbbítandó felvételi lapokat. A Szülői programban előállított adatbegyűjtő lapot az Oktatási Hivatal NEM dolgozza fel, oda azt NE küldjék meg.

Ez a program nem alkalmas a 6 évfolyamos gimnáziumi, illetve 8 évfolyamos gimnáziumi felvételi jelentkezések adminisztrálására.

Figyelem! Az elektronikusan kitöltött adatbegyűjtő lapot ki kell nyomtatni, és aláírást követően kizárólag a tanuló általános iskolájába kell eljuttatni, az iskola által meghatározott módon és határidőig.

Az általános iskola azon tanulók adatait tudja beemelni az intézmények által használt programba, akik az adott intézménnyel tanulói jogviszonyban állnak. Ezeket az adatokat az általános iskola a szülő által előállított dokumentum bal felső sarkában látható 8 jegyű kód segítségével tudja majd beemelni az iskola által használt felületre.