A középfokú felvételi eljárásban 2024. április 8-10. között lesz lehetőség a jelentkezések módosítására

A középfokú felvételi eljárásban 2024. április 8-10. között lesz lehetőség a jelentkezések módosítására a KIFIR rendszerben:

 • A középfokú felvételi eljárás során a felvételi vizsgák eredményei, tapasztalatai vagy egyéb információ alapján a tanulóknak a fenti időszakban lehetőségük van eredeti továbbtanulási szándékuk módosítására. Ilyenkor módosító tanulói adatlapot kell előállítaniuk.
 • A módosítás során a tanulmányi területek eredetileg beírt sorrendje megváltoztatható (de tanulmányi terület nem törölhető). Emellett új tanulmányi terület felvétele is lehetséges, ám csak olyan középfokú iskolában, amely a tanulói adatlapon már korábban is szerepelt, és csak az érintett középfokú iskola erre kijelölt képviselőjével történt előzetes egyeztetés alapján. Az egyeztetés tényét a középfokú iskolának az eredetileg benyújtott jelentkezési lapon fel kell tüntetnie.
 • Új iskolát (és annak tanulmányi területét) nem lehet a módosító tanulói adatlapon megjelölni. Nem lehetséges továbbá a tanulói adatlapon megadott tanulmányi terület törlése sem.
 • A módosító tanulói adatlap elektronikus formában történő beküldésével a korábban beküldött tanulói adatlap érvényét veszti.

Mikor érdemes élnie a tanulónak a módosítás lehetőségével?

Évről évre tapasztalható, hogy ebben az időszakban a jelentkezők egy része a bizonytalanabbnak ítélt iskolákat/tanulmányi területeket hátrébb, míg a biztosnak tűnő lehetőségeket előrébb sorolja. Ezen döntés meghozatala előtt célszerű megfontolni a következőket.

 • A jelentkezők rangsorolásának algoritmusa kizárja annak a lehetőségét, hogy az adott intézmény adott tanulmányi területéről egy jelentkező kiessen pusztán azért, mert azt a tanulmányi területet a tanulói adatlapján hátrább sorolva jelölte meg. Egy adott iskola adott tanulmányi területén egy jobb teljesítményt elért tanulót, ha őt még nem vették fel egy általa inkább preferált (előrébb sorolt) másik tanulmányi területre, nem előzhet meg a felvételnél egy itt rosszabb eredményt elért tanuló. A rangsorból való kiesésnek két oka lehet: az egyik, hogy az illetőt egy általa előrébb rangsorolt helyre már felvették, a másik, hogy az adott tanulmányi területre a felvehetők létszáma nála jobb felvételi eredménnyel rendelkező tanulókkal már betelt.
 • A jelentkező számára a módosítás lehetősége akkor lehet fontos, ha a felvételik során az egyes iskolákban szerzett tapasztalatai alapján esetleg megváltozott a saját felvételi elképzelése. Inkább más helyre szeretne elsősorban bejutni (és ha több helyre is felvennék, a saját választása, a tanulmányi területek között általa felállított sorrend lesz a döntő), illetve még inkább azért, mert lehetősége van olyan új tanulmányi területeket is megjelölni, amelyekbe a bejutás esélye nagyobb.
 • A jelentkezők felvételi jegyzéke a módosító időszakban kiegészülhet tehát olyan tanulókkal, akik a megjelölt új tanulmányi területen az elért eredményük alapján a rangsorban előrébb szerepelnek, mint a normál jelentkezési időszakban megjelölt tanulmányi területeiken.

A felvételi jegyzékekre vonatkozóan gyakran ismételt kérdések megtalálhatók A felvételi jegyzékre, a rangsorokra és a végeredményre vonatkozó kérdések linkre kattintva.

A módosító tanulói adatlapok előállítása 2024. április 8-ától megkezdhető. A tanulmányi területek módosítására
2024. április 10-éig lesz lehetőség a KIFIR rendszerben.

A módosító tanulói adatlapokat minden esetben az eredeti felvételi lapokkal megegyezően kell előállítani. Az alábbiakban leírjuk az adatlapok előállításával kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat.

A módosító tanulói adatlapok előállítása általános iskolák 8. évfolyamos tanulói esetén:

Az általános iskolák 8. évfolyamos tanulói esetén a módosító tanulói adatlapok előállítását is az általános iskola szervezi meg. Az általános iskoláknak a módosító tanulói adatlapokat a KIFIR rendszerben kell előállítaniuk, a következő módon:

 1. Az általános iskola − az általa meghatározott eljárás szerint − egyeztet a tanulók módosítási igényeiről az érintett diákokkal és szüleikkel.
 2. Az egyeztetés tényét az iskola dokumentálja.
 3. A módosítási igények egyeztetése után az általános iskola belép a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő program általános iskolai felületére, és ott az egyeztetett módosítási igényeket – a felhasználói útmutatóban leírtak szerint – adminisztrálja.
  A programban a módosításokat április 8-ától április 10-éig (éjfélig) lehet adminisztrálni.
 4. Az adminisztrációt követően a módosító tanulói adatlapokat az iskola tanulónként a programban, kizárólag elektronikus úton továbbítja a felhasználói útmutatóban leírtak szerint.
 5. A módosító tanulói adatlap elektronikus továbbításával a korábban beküldött tanulói adatlap érvényét veszti.
 6. A módosító tanulói adatlapokat egyénenként ki kell nyomtatni. A kinyomtatott módosító adatlapok szülők által aláírt példányát az egyeztetés tényét igazoló dokumentumokkal együtt a felvételi lapokkal egyező módon meg kell őrizni.
 7. A kinyomtatott módosító tanulói adatlapokat sem postai küldeményként, sem szkennelve nem kell megküldeni az Oktatási Hivatalnak.

A módosító tanulói adatlapok előállítása egyéni jelentkezés esetén:

Az egyéni jelentkezők a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő program egyéni jelentkezők számára készített felületén állították elő a tanulói adatlapot, a módosító tanulói adatlapot is ezen a felületen kell előállítani.

Figyelem! A módosítás kizárólag azzal a bejelentkezéssel − ügyfélkapu használatával VAGY nem ügyfélkapus belépéssel (felhasználói azonosítóval és jelszóval) − hajtható végre a programban, amellyel a tanuló számára a felvételi jelentkezési dokumentumokat (tanulói adatlapot, jelentkezési lap(ok)at) eredetileg előállították.

A módosító tanulói adatlapok előállítása ÜGYFÉLKAPUS belépéssel (amennyiben a tanuló felvételi jelentkezési dokumentumait eredetileg így állították elő)

 1. A Belépés Ügyfélkapuval gombra kattintva, ügyfélkapus azonosítást követően be kell lépni a programba.
 2. A belépést követően a tanuló oktatási azonosítójára kattintva a módosításokat április 8-ától április 10-éig (éjfélig) lehet adminisztrálni.
 3. A programfelületen a módosítási igényeket a felhasználói útmutatóban leírtak szerint kell rögzíteni, majd a módosító tanulói adatlapot az Elektronikus beküldés zöld gombra kattintva a programban továbbítani kell legkésőbb 2024. április 10-én éjfélig az Oktatási Hivatalhoz. A módosító tanulói adatlapot sem postai küldeményként, sem szkennelve nem kell megküldeni.
 4. A módosító tanulói adatlapot a programból pdf formátumban le kell tölteni és meg kell őrizni.
 5. A módosító tanulói adatlap elektronikus továbbításával a korábban beküldött tanulói adatlap érvényét veszti.

A módosító tanulói adatlapok előállítása NEM ÜGYFÉLKAPUS belépéssel (amennyiben a tanuló felvételi jelentkezési dokumentumait eredetileg így állították elő)

 1. A felhasználói azonosító és jelszó megadását követően be kell lépni a programba.
 2. A belépést követően a tanuló oktatási azonosítójára kattintva a módosításokat április 8-ától április 10-éig lehet adminisztrálni.
 3. A programfelületen a módosítási igényeket a felhasználói útmutatóban leírtak szerint kell rögzíteni, majd a véglegesítést követően a módosító tanulói adatlapot ki kell nyomtatni és célszerűen könyvelt küldeményként az Oktatási Hivatal címére (9001 Győr, Pf. 694) legkésőbb 2024. április 10-én postára kell adni (a postai nyitvatartás figyelembe vételével).

  Figyelem! A 2024. április 10-e után postára adott módosító tanulói adatlapokat az Oktatási Hivatal nem dolgozza fel.
 4. A módosító tanulói adatlap Oktatási Hivatalban történő feldolgozásával a korábban beküldött tanulói adatlap érvényét veszti.
Nyomtatás