Középfokú beiskolázás - Gyakran ismételt kérdések

« előző oldal
következő oldal »

A felvételi jegyzékre, a rangsorokra és a végeredményre vonatkozó kérdések

1. Mit tartalmaz a jelentkezők felvételi jegyzéke?

A középfokú iskola a felvételi vizsgák befejezése után, legkésőbb a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott időpontig a honlapján nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét. A nyilvánosságra hozott jegyzékben a jelentkező – ha nem ad meg jeligét – az oktatási azonosító számával szerepel, egyéb személyes adatai nélkül. A tanuló a jelentkezési lapjának megfelelő rovatában kizárhatja oktatási azonosítójának a közlését, és helyette megadhatja azt a jeligét, amelynek alkalmazásával az általa elért eredmény kifüggeszthető. Az így megadott jeligék alkalmazásával kell a felvételi vizsga után a jelentkezők rangsorolását is nyilvánosságra hozni.
A jelentkezők felvételi jegyzékét tanulmányi területenként kell elkészíteni, valamennyi, az adott tanulmányi területre jelentkező feltüntetésével. A jelentkezők felvételi jegyzéke a jelentkező azonosító adata (oktatási azonosító vagy jelige) mellett tartalmazza a jelentkezőnek a felvételi eljárásban elért összesített eredményét és az iskola által meghatározott rangsorban elfoglalt helyét. Figyelem! A középfokú iskola igazgatója által az iskolai felvételi eljárás befejezését követően tanulmányi területenként elkészített jelentkezők felvételi jegyzéke még nem a végleges felvételi eredményt tükrözi. Amennyiben az intézmény engedélyezi a módosító időszakban új tanulmányi terület felvételét, ez az adott tanulmányi területen a felvételi jegyzéken megjelölt tanulói rangsor megváltozását eredményezheti.

2. Egyéni jelentkezés esetén milyen módon lehet visszavonni a jelentkezést?

Amennyiben az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a tanuló egy adatlapját sem dolgozta még fel, a programfelület lezárásáig a jelentkező összes adata törölhető az elektronikus adatlapkitöltő rendszerből. A tanuló postai úton érkező adatlapja emiatt nem kerül majd feldolgozásra (nem lesz érvényes jelentkezés). Amennyiben elküldte a választott iskolá(k)ba a tanulói jelentkezési lapot, úgy az érintett középfokú iskolá(ka)t a jelentkezés visszavonásáról egyúttal értesíteni kell.

Amennyiben a tanulói adatlap feldolgozása már megtörtént, szintén mielőbb fel kell venni a kapcsolatot a megjelölt középfokú intézményekkel, és tájékoztatni őket a jelentkezés visszavonásáról. A középfokú intézmények így a rangsoroláskor elutasítják majd a tanulót, helyet adva más jelentkezőknek.

3. Mikor érdemes élnie a tanulónak a módosítás lehetőségével?

A jelentkező számára a módosítás lehetősége akkor lehet fontos, ha a felvételik során az egyes iskolákban szerzett tapasztalatai alapján esetleg megváltozott a saját felvételi elképzelése. Inkább más helyre szeretne elsősorban bejutni (és ha több helyre is felvennék, a saját választása, a tanulmányi területek között általa felállított sorrend lesz a döntő), illetve még inkább azért, mert lehetősége van olyan új tanulmányi területeket is megjelölni, amelyekbe a bejutás esélye nagyobb. Új tanulmányi terület felvétele azonban - az érintett középfokú iskolával történt előzetes egyeztetés alapján - csak olyan középfokú iskolában lehetséges, amely a tanulói adatlapon már korábban is szerepelt. Az egyeztetés tényét a középfokú iskolába eredetileg benyújtott jelentkezési lapon kell feltüntetni. Új iskolát (és annak tanulmányi területét) nem lehet a módosító tanulói adatlapon megjelölni.

4. Mit tartalmaz az ideiglenes felvételi rangsor?

A középfokú iskola igazgatója a Hivataltól megkapott jelentkezők listájának felhasználásával – amely már tartalmazza a módosító időszakban az intézmény jóváhagyásával megjelölt új tanulmányi területekre beérkezett jelentkezéseket is – tanulmányi területenként elkészíti az ideiglenes felvételi rangsort. Az ideiglenes felvételi rangsort a KIFIR rendszerben úgy kell elkészíteni, hogy a jelentkezők listájában minden jelentkező neve mellé az igazgató beírja a felvétellel kapcsolatos döntését. Ha a jelentkező teljesítette a felvételi követelményeket, a neve mellé a felvételi jegyzékben elfoglalt helye szerinti sorszámot kell beírni. Ha a jelentkező nem teljesítette a felvételi követelményeket, a neve mellett a felvételi kérelem elutasítását az „E" betű alkalmazásával kell beírni. A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsorban – tanulmányi területenként – feltünteti a felvehető tanulók létszámát is.

5. Azonos pontszám esetén hogyan kell a tanulókat rangsorolni?

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 40. § (3) bekezdése szerint, a felvételi eljárásban az azonos összesített eredményt elérő tanulók közül a rangsoroláskor előnyben kell részesíteni a hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt, akinek a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye az iskola székhelyének, feladatellátási helye szerinti járásának területén van, illetve akinek különleges helyzete ezt indokolja. A különleges helyzet mibenlétét az iskola pedagógiai programjában kell szabályozni. A rangsorolásra vonatkozó szabályokat a középfokú intézményeknek a felvételi tájékoztatójukban nyilvánosságra kell hozniuk.

6. Hogyan alakul ki a végeredmény, az egyeztett felvételi jegyzék?

A Hivatal az igazgatók által - tanulmányi területenként - meghatározott felvehető tanulói létszámnak megfelelően, és a módosító kérelmeket is figyelembe véve, a felvételi rangsorok alapján megállapítja, hogy melyik iskola kinek a jelentkezését fogadta el. Az intézményi listák beérkezését követően a Hivatal egy erre a célra kifejlesztett szoftver segítségével állapítja meg, hogy a tanuló hová nyert felvételt (egyeztetett felvételi jegyzék). Ha ugyanannak a jelentkezőnek több felvételi kérelmét is elfogadták, a szoftver a tanulót az általa meghatározott sorrend szerint az első olyan tanulmányi területre helyezi el, amelyen az iskola jelezte, hogy felvenné, és egyben belefér a felvehető létszámba. Ezzel párhuzamosan azokról a tanulmányi területekről, amelyek a tanuló által megadott sorrendben hátrébb szerepelnek, a program törli a tanuló jelentkezését.

7. Megelőzhet-e a felvételi során jobb eredményt elért tanulót egy rosszabb eredményt elért tanuló?

A jelentkezők rangsorolásának algoritmusa kizárja annak a lehetőségét, hogy az adott intézmény adott tanulmányi területéről egy jelentkező kiessen pusztán azért, mert az adott tanulmányi területet későbbi helyen jelölte meg. Egy adott iskola adott tanulmányi területén egy jobb teljesítményt elért tanulót, ha őt még nem vették fel egy általa inkább preferált (előrébb sorolt) másik tanulmányi területre, nem előzhet meg a felvételnél egy itt rosszabb eredményt elért tanuló. A rangsorból való kiesésnek két oka lehet: az egyik, hogy az illetőt egy általa magasabbra rangsorolt helyre már felvették, a másik, hogy az adott tanulmányi területre a felvehetők létszáma nála jobb felvételi eredménnyel rendelkező tanulókkal már betelt.

8. Lehetséges-e több helyre is felvételt nyerni?

Nem. Ha ugyanannak a jelentkezőnek több felvételi kérelmét is elfogadták, a szoftver a tanulót az általa meghatározott sorrend szerint az első olyan tanulmányi területre helyezi el, amelyen az iskola jelezte, hogy felvenné, és egyben belefér a felvehető létszámba. Ezzel párhuzamosan azokról a tanulmányi területekről, amelyek a tanuló által megadott sorrendben hátrébb szerepelnek, a program törli a tanuló jelentkezését.

9. Mi a teendő abban az esetben, ha a tanuló egy középfokú iskolába sem nyer felvételt?

Ha az általános felvételi eljárás időszakában a tanuló nem nyert felvételt egyetlen középfokú iskolába sem, akkor használja ki az aktuális tanév rendjéről szóló rendeletben meghatározott rendkívüli felvételi időszakot. Ekkor a továbbtanulás intézése már egyénileg, közvetlenül a középfokú iskolákban való jelentkezéssel, egyeztetéssel történik. A rendkívüli felvételi eljárás már nem része a középfokú intézmények felvételi információs rendszerének (KIFIR), de a Hivatal segítséget nyújt azzal, hogy azoknak a középfokú iskoláknak az adatait, ahol a felvettek alacsony száma miatt rendkívüli felvételi eljárást kell kiírni, tájékoztatásul közzéteszi a honlapján. A rendkívüli felvételi eljárást kiíró középfokú iskolák adatai várhatóan május első hetétől lesznek elérhetőek a www.oktatas.hu honlapon.

Nyomtatás
« előző oldal
következő oldal »