Középfokú beiskolázás - Gyakran ismételt kérdések

« előző oldal
következő oldal »

A jelentkezés menetére, a tanulói adatlap és a jelentkezési lapok kitöltésére, aláírására vonatkozó kérdések

1. Kinek nem kell beküldenie tanulói adatlapot és jelentkezési lapot a középfokú felvételi eljárás során?

Nem kell tanulói adatlapot és jelentkezési lapot kitöltenie a 8 vagy a 6 évfolyamos gimnáziumi oktatásban a 8. évfolyamot végző tanulónak, ha:

  • a tanuló nem vált iskolát, vagy
  • iskolát vált ugyan, de a fogadó középfokú iskola igazgatója a KIFIR rendszeren kívül kívánja átvenni a tanulót.

2. Annak a tanulónak, aki már középiskolai tanuló, iskolaváltás esetén kell-e tanulói adatlapot és jelentkezési lapot beküldenie?

Az Nkt. 50. § (1) bekezdése szerint:
„... A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik. A felvétel és átvétel jelentkezés alapján történik. A felvételről vagy átvételről az iskola igazgatója dönt..."
Ha egy tanuló már középiskolába jár, egy másik középiskolában való továbbtanulása kizárólag átvétellel történik. Ennek módját és feltételrendszerét a „fogadó" középiskola igazgatója határozza meg.
Amennyiben a középiskola igazgatója a KIFIR rendszeren kívül kívánja átvenni a tanulót a 9. évfolyamra, maga szabja meg az átvétel követelményeit, pl. különbözeti vizsgákat, nyelvi szintfelmérőt írhat elő, és ezek eredménye alapján dönt az átvételről. Átvételre a tanév során – tehát szeptember 1. és augusztus 31. között – bármikor sor kerülhet.
Amennyiben azonban a választott középiskola igazgatója úgy határoz, az átvétel feltételéül szabhatja, hogy a jelentkező – az összes többi jelentkezővel azonos feltételek mellett – felvételizzen a középfokú felvételi eljárás keretében a 9. évfolyamra. A tanulónak ebben az esetben – a tanév rendjében megadott határidők szerint – jelentkezési lapot és tanulói adatlapot kellett benyújtania a KIFIR rendszerben.
A felvételi lapok kitöltését a jelentkezőnek, illetve a szülőnek önállóan kell kezdeményeznie, ha a jelentkezőnek jelenleg magyarországi általános iskolával nincs tanulói jogviszonya, például a jelentkező jelenleg egy magyarországi középfokú iskolával áll tanulói jogviszonyban. Az egyéni jelentkezés során a felvételi lapokat (tanulói adatlap és jelentkezési lap(ok)) a jelentkezőnek, illetve a szülőnek a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő program egyéni jelentkezők számára létrehozott felületén kell előállítani, majd kinyomtatva, aláírásokkal ellátva továbbítania kell a továbbtanulásra kiszemelt középfokú iskolákba, illetve az Oktatási Hivatalba.

3. Kinek kell aláírnia a tanulói adatlapot és a jelentkezési lapo(ka)t?

A felvételi lapok aláírására vonatkozóan részletes tájékoztató készült, mely IDE kattintva érhető el.

Nyomtatás
« előző oldal
következő oldal »