Középfokú beiskolázás - Gyakran ismételt kérdések

« előző oldal
következő oldal »

A jelentkezés menetére, a tanulói adatlap és a jelentkezési lapok kitöltésére, aláírására vonatkozó kérdések

1. Kinek nem kell beküldenie tanulói adatlapot és jelentkezési lapot a középfokú felvételi eljárás során?

Nem kell tanulói adatlapot és jelentkezési lapot kitöltenie a 8 vagy a 6 évfolyamos gimnáziumi oktatásban a 8. évfolyamot végző tanulónak, ha:

  • a tanuló nem vált iskolát, vagy
  • iskolát vált ugyan, de a fogadó középfokú iskola igazgatója a KIFIR rendszeren kívül kívánja átvenni a tanulót.

2. Annak a tanulónak, aki már középiskolás, iskolaváltás esetén kell-e tanulói adatlapot és jelentkezési lapot beküldenie?

A Nkt. 50. § (1) bekezdése valamint a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 54. § (1) bekezdése szerint a tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik. A felvétel és átvétel jelentkezés alapján történik. A felvételről vagy átvételről az iskola igazgatója dönt.
A Nkt. 57. § (1) bekezdése alapján:
„...Az iskola igazgatója a szülő kérésére legfeljebb egy alkalommal engedélyezheti az iskola első évfolyamának megismétlését, akkor is, ha a tanuló az előírt tanulmányi követelményeket sikeresen teljesítette. Ebben az esetben csak a megismételt évfolyamról kap bizonyítványt a tanuló. Középfokú iskolai tanulmányok folytatása esetén a sikeresen teljesített kilencedik évfolyam megismétlését az iskola igazgatója a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő kérésére legfeljebb egy alkalommal akkor engedélyezheti, ha arra a gimnáziumi, szakgimnáziumi, szakiskolai nevelés-oktatásba való bekapcsolódás vagy másik szakképesítés megszerzésére irányuló tanulmányok folytatása vagy másik tanulmányi terület választása miatt van szükség."
Ha egy tanuló már középiskolába jár, egy másik középiskolában való továbbtanulása kizárólag átvétellel történik. Ennek módját és feltételrendszerét a „fogadó" iskola igazgatója határozza meg.
Amennyiben a középiskola igazgatója a KIFIR rendszeren kívül kívánja átvenni a tanulót a 9. évfolyamra, maga szabja meg az átvétel követelményeit, pl. különbözeti vizsgákat, nyelvi szintfelmérőt írhat elő, és ezek eredménye alapján dönt az átvételről. Átvételre a tanév során – tehát szeptember 1. és augusztus 31. között – bármikor sor kerülhet.
Amennyiben azonban a választott középiskola igazgatója úgy határoz, az átvétel feltételéül szabhatja, hogy a jelentkező – az összes többi jelentkezővel azonos feltételek mellett – felvételizzen a középfokú felvételi eljárás keretében a 9. évfolyamra. A tanulónak ebben az esetben – a tanév rendjében megadott határidők szerint – jelentkezési lapot és tanulói adatlapot kell benyújtania a KIFIR rendszerben.
A felvételi lapok kitöltését a jelentkezőnek, illetve a szülőnek önállóan kell kezdeményeznie, ha a jelentkezőnek jelenleg magyarországi általános iskolával nincs tanulói jogviszonya, vagyis például abban az esetben is, ha a jelentkező jelenleg egy magyarországi középfokú iskolával áll tanulói jogviszonyban. Az egyéni jelentkezés során a felvételi lapokat (tanulói adatlap és jelentkezési lap(ok)) a jelentkezőnek, illetve a szülőnek a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő program egyéni jelentkezők számára létrehozott felületén kell előállítani, majd kinyomtatva, aláírásokkal ellátva továbbítania kell a továbbtanulásra kiszemelt középfokú iskolákba, illetve az Oktatási Hivatalba.
A középfokú iskolával tanulói jogviszonnyal rendelkező felvételizők esetében az egyéni jelentkezés menetéről szóló részletes tájékoztatást olvashat majd a hivatal honlapján  Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás/Tájékoztató felvételizőknek menüpontban elérhető Tájékoztató a középiskolából (8, 6 évfolyamos gimnáziumból, középiskola 9. évfolyamáról) átvételüket kérő jelentkezőknek cikkben.

3. Kinek kell aláírnia a tanulói adatlapot és a jelentkezési lapo(ka)t?

A felvételi lapok aláírására vonatkozóan részletes tájékoztató készült, mely IDE kattintva érhető el.

4. Az egyéni adatlapkitöltő program a megadott adatokkal nem találta meg a tanulói nyilvántartásban a jelentkezőt, ezért hibaüzenetet küldött. Mi ebben az esetben teendő?

A tanuló adatainak rögzítésekor a program a megadott adatokat ellenőrzi a tanulói nyilvántartásban, és eltérés esetén hibaüzenetet küld.
Ilyen esetben alábbiak ellenőrzése szükséges:

  • a személyes adatokat a kiállított okmányon (pl.: személyi igazolványon, diákigazolványon) szereplő adatok alapján, szöveg- és karakteregyezően kell rögzíteni;
  • több tagból álló vezetéknév vagy keresztnév esetén az okmányon szereplő valamennyi tagot meg kell adni;
  • születési hely megadása esetében amennyiben az okmányon szerepel kerület is, abban az esetben is elég „Budapest"-ként rögzíteni a születési helyet;
  • amennyiben a külföldi születési helynél a külföldi és a magyar név egyaránt szerepel az okmányon, a mezőbe az okmányon elsőként feltüntetett adatot kell beírni (pl. ha az okmányon a „Nagyvárad (Oradea, Románia)", „Nagyvárad, Oradea" vagy „Nagyvárad, Románia" szerepel, elegendő a Nagyvárad adat rögzítése).

Amennyiben a fentiek ellenőrzését követően is sikertelen a rögzítés, a kifir@kir.hu címen lehet segítséget kérni.

5. Az egyéni adatlapkitöltő programban milyen számot kell beírni az oktatási azonosító szám mezőbe?

Az oktatási azonosító szerepel a tanuló diákigazolványán, a KRÉTA rendszer tanulói adatok felületén, valamint az iskolai évvégi bizonyítványában is (tizenegy számjegyből álló, 7-tel kezdődő szám).

6. Mi a teendő abban az esetben, ha egy tanuló duplán lett rögzítve az adatlap kitöltő rendszerben?

Az egy tanulóra vonatkozóan különböző felhasználók által (egyéni kitöltés esetén eltérő felhasználók által vagy az egyéni mellett általános iskola által) elkészített adatlapok lassítják az adatfeldolgozás folyamatát. A felvételi eljárás során egy tanulóra vonatkozóan egy érvényes tanulói adatlap tartalma (alapesetben az utoljára beküldött, megfelelő aláírásokkal hitelesített adatlap) dolgozható fel.
A különböző felhasználók által elkészített és beküldött érvényes adatlapokat az adatfeldolgozás során a Hivatal ellenőrzi. Az ellenőrzési folyamatot segíti, ha a különböző felhasználók által történt előállítást jelzik a Hivatal felé a kifir@kir.hu címen.

7. Hogyan rögzíthető szöveges értékelés az adatlapkitöltő programban a tanulmányi eredményekhez?

A program lehetőséget biztosít arra is, hogy az ötfokozatú értékelések helyett egyszerű szöveges értékeléseket rögzítsenek. Szöveges értékelés rögzítéséhez be kell pipálni a tantárgylista alatt található jelölőnégyzetet (Szöveges értékelés megadása), a megadni kívánt eredmény mellett a kék ceruza ikonra kattintani, majd a lenyíló listából választható ki a megfelelő szöveges értékelés.

 

8. Hogyan lehet az alapbeállítás (magyar nyelv; magyar irodalom; matematika; történelem) tantárgyait visszaállítani a „Tanulmányi eredmények" listába?

A Tanulmányi eredmények blokk „Egyéb tanulmányi eredmény (tantárgy) hozzáadása" listában kizárólag az alapbeállítás tantárgylistájában nem látható tárgyak szerepelnek. Amennyiben az alapbeállítás tantárgyainak valamelyik tárgyát törölték, úgy az eredeti lista visszaállításához a Tanulmányi eredmények törlése gombbal minden eddig rögzített tárgy eredményét törölni kell és a rögzítést újra el kell végezni a „Megadok tanulmányi eredményeket” zöld gombra kattintva.

9. A tanuló a középfokú felvételi időszakban általános iskolát vált. Korábbi iskolája már előállította és beküldte a felvételi adatlapokat, de a tanuló változtatni szeretne a jelentkezésén. Melyik iskolának a feladata az új adatlap és jelentkezési lap(ok) előállítása és postázása?

Amennyiben az iskolaváltás a felvételi jelentkezési határidő előtt történik, a tanuló új jelentkezését az őt átvevő általános iskolának kell rögzítenie.
Amennyiben az iskolaváltás a felvételi jelentkezési határidő után történik, a felvételi eljárás során csak a korábbi iskola tudja szerkeszteni a tanuló jelentkezését. Az új általános iskolának ebben az esetben fel kell vennie a kapcsolatot a korábbi általános iskolával (intézményvezetővel) és amennyiben szükséges, a módosítási időszakban együttműködve állíthatják elő a tanuló módosító tanulói adatlapját. A korábbi iskola által mentett módosító tanulói adatlapot (PDF-et) emailen, a személyes adatok védelme érdekében titkosítva megküldik az új iskolának, így nem szükséges a tanulónak és szüleinek visszamennie a korábbi iskolába az aláírások miatt. A módosító adatlapot ebben az esetben mindkét intézmény hitelesítheti.

10. Mikor és hogyan lehet megváltoztatni a tanulmányi területek sorrendjét?

A felvételi vizsgák eredményei, tapasztalatai vagy egyéb információ alapján a tanulóknak lehetőségük van eredeti továbbtanulási szándékuk megváltoztatására. Ilyenkor módosító tanulói adatlapot kell kitölteni a felvételi lapok kitöltésével megegyező módon (a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott módosítási időszakban).

A módosítás során tanulmányi területet törölni nem lehet, azonban azok eredetileg beírt sorrendje átalakítható, illetve új tanulmányi terület felvételére is van lehetőség, de utóbbira csak olyan középfokú iskolában, amely az eredeti tanulói adatlapon szerepelt. Új tanulmányi terület csak a már szereplő iskolákon belül, és csak az érintett középfokú iskolával történt előzetes egyeztetés alapján jelölhető meg. Az egyeztetés tényét a középfokú iskolába eredetileg benyújtott jelentkezési lapon kell feltüntetni. Az egyeztetés tényéről a módosító tanulói adatlapot előállító általános iskolának nem szükséges meggyőződnie. Új iskolát (és annak tanulmányi területét) nem lehet a módosító tanulói adatlapon feltüntetni! A módosító tanulói adatlap kitöltésével a korábban kitöltött tanulói adatlap érvényét veszti.

11. Módosítható-e a kinyomtatott és beküldött tanulói adatlap és jelentkezési lap(ok) tartalma a jelentkezési határidő lejárta előtt.

Az elektronikus adatlapkitöltő rendszerben a tanulóra vonatkozóan elkészített jelentkezés elektronikusan akár többször is módosítható, véglegesíthető a jelentkezési határidő lejártáig. Érvényes jelentkezése azonban csak akkor lesz a tanulónak, ha a tanulói adatlap beérkezik a hivatal feldolgozó központjába.

A beérkezett tanulói adatlapok közül az időben utoljára beküldött és megfelelően hitelesített adatlap tartalma írja csak felül a korábbi jelentkezést. Amennyiben tehát a jelentkezőnek már van beérkezett érvényes adatlapja, azt az elektronikus rendszerben elvégzett módosítás nem törli és nem is írja felül egészen addig, amíg a későbbi dátummal beküldött és megfelelően hitelesített adatlap a feldolgozó központba be nem érkezik.
A kinyomtatott, postai úton beküldött vonalkódos adatlapokon utólag, kézzel ne javítsanak, és NE írjanak rá semmit (az aláírások kivételével), mert a kézzel megjelölt változtatások feldolgozása nem lehetséges! Amennyiben módosítani kell az adatokban, a programban elvégzett változtatást követően az adatlapot ismét ki kell nyomtatni.
Amennyiben a tanuló új jelentkezésében egy megjelölt középiskola törlésre kerül, abban az esetben az érintett középiskola felé is jelezni kell a jelentkezés visszavonását. Ellenkező esetben a középfokú iskola hiányolni fogja a jelentkezőt az Oktatási Hivatal által az iskola számára átadott jelentkezői listából.

12. Meddig van lehetőség módosítani a jelentkezést a középfokú felvételi eljárás során?

A felvételi vizsgák eredményei, tapasztalatai vagy egyéb információ alapján a tanulóknak egy alkalommal lehetőségük van eredeti továbbtanulási szándékuk megváltoztatására. A jelentkezések módosítását (az aktuális tanév rendjéről szóló rendeletben meghatározott módosítási időszakban) csak a KIFIR rendszerben lehet elvégezni.
A középfokú felvételi eljárás feladatainak időrendi áttekintését IDE kattintva érhetik el.

A tanév rendjéről szóló rendeletben a tanulói adatlapok módosítására meghatározott időszak lejártát követően már nincs lehetőség módosításra (új tanulmányi terület megjelölésére), az elektronikus adatlap kitöltő rendszer is lezárásra kerül.

13. Módosító időszakban újabb intézmény illetve tanulmányi terület felvételére van-e lehetőség?

Új intézmény felvételére nincs lehetőség, csak a már rögzített intézmény(ek)hez lehet újabb tanulmányi területe(ke)t rögzíteni. Amennyiben a középfokú intézmény engedélyezte a jelentkezőnek egy új tanulmányi terület felvételét, a tanulónak a felvételi eljárás módosító időszakában Módosító tanulói adatlapot kell beküldenie, melyen már szerepel az engedélyezett tanulmányi terület is. Felhívjuk a figyelmüket, hogy amennyiben középfokú intézménnyel történt előzetes egyeztetés nélkül vettek fel új tanulmányi területet, az adott tanulmányi terület esetében a jelentkezés elutasítását vonhatja maga után.

14. Egyéni jelentkezés esetén hogyan kap információt a jelentkező arról, hogy a postai úton beküldött adatlapja beérkezett, illetve feldolgozásra került?

A hivatal feldolgozó központjába a felvételi eljárás során több tízezer postai küldemény érkezik, így a küldemény átvételekor még nem rendelkezünk információval arról, hogy mely tanuló adatlapja érkezett be az átvett küldeményben. Legkorábban a postai küldemény feldolgozásakor áll rendelkezésre ez az adat, ezzel egyidőben egyúttal a tanuló egyéni adatlapját előállító felhasználó regisztrációkor megadott e-mail címére automatikus értesítés kerül kiküldésre az adatlap feldolgozásáról.
A tanuló adatlapjának feldolgozottságáról az elektronikus adatlapkitöltő programban is tájékozódhatnak a felhasználók. A felületen a tanuló jelentkezéseinek adminisztrációs előzményeinél nyomon követhetik a tanulói adatlap(ok) státuszát. A jelentkezés státuszai az alábbiak lehetnek:
- Szerkesztés alatt: a tanuló adatainak és a jelentkezéseinek rögzítése folyamatban van, a felvételi lapok véglegesítése még nem történt meg.
- Véglegesítve: a felhasználó a felvételi lapokat véglegesítette (PDF formátumban mentette, nyomtatta).
- Feldolgozva: A tanulói adatlap beérkezett a hivatal feldolgozó központjába, az adatlap feldolgozása megtörtént.

Nyomtatás
« előző oldal
következő oldal »