Az egyéni jelentkezés menete a 2022/2023. tanévben zajló középfokú felvételi eljárás során

A középfokú felvételi eljárásban a felvételi lapok (tanulói adatlap és jelentkezési lap(ok)) kitöltését főszabályként a jelentkező általános iskolája végzi. Bizonyos esetekben azonban (ld. alább) a jelentkezést egyéni jelentkezés formájában lehet/kell benyújtani.

A jelentkezési határidő 2023.02.22-én (éjfélkor) lejárt. A jelentkezések módosítására 2023.03.21-23-án lesz lehetőség. A módosítás során tanulmányi területet törölni nem lehet, azonban azok eredetileg beírt sorrendje átalakítható, illetve új tanulmányi terület felvételére is lehetőség van, de utóbbira csak olyan középfokú iskolában, amely az eredeti tanulói adatlapon szerepelt.

A felvételi lapok egyéni kitöltése az alábbiak szerint kezdeményezhető.

 • a) A felvételi lapok kitöltését a jelentkező, illetve a szülő önállóan is kezdeményezheti, ha a jelentkező:
  • aa) a középiskola kilencedik évfolyamánál alacsonyabb évfolyamára (tehát 6, vagy 8 évfolyamos gimnáziumba) jelentkezik
  • ab) általános iskolája többcélú intézmény (általános iskolai mellett középfokú iskolai alapfeladatot is ellát), és a jelentkező a felvételi eljárás során nem kizárólag a saját intézményébe kíván jelentkezést benyújtani.
 • b) A felvételi lapok kitöltését a jelentkezőnek, illetve a szülőnek önállóan kell kezdeményeznie, ha a jelentkezőnek jelenleg magyarországi általános iskolával nincs tanulói jogviszonya, azaz:
  • ba) a jelentkező jelenleg külföldi intézménnyel áll tanulói jogviszonyban, vagy
  • bb) a jelentkező jelenleg egy magyarországi középfokú iskolával áll tanulói jogviszonyban.

Az egyéni jelentkezés során a felvételi lapokat (tanulói adatlap és jelentkezési lap(ok)) a jelentkezőnek, illetve a szülőnek a

KIFIR elektronikus adatlapkitöltő program - egyéni jelentkezők számára

létrehozott felületén kell előállítani. Az egyéni jelentkezők számára létrehozott program használata regisztrációhoz kötött.

 

I. Regisztráció Ügyfélkapu használatával

 1. Felhívjuk a figyelmüket, hogy a középfokú felvételi eljárás számos ponton a szülő felelős döntését igényli, ezért a regisztráció csak 18. életévét betöltött személy Ügyfélkapu-hozzáférésével végezhető el. A belépés ügyfélkapuval gombra kattintva a felhasználó a KAÜ Azonosítási Szolgáltatások felületére jut, ahol a felkínált Azonosítási Szolgáltatások közül az Ügyfélkapu lehetőséget kell kiválasztani.
 2. Az Ügyfélkapuhoz tartozó felhasználónév és ahhoz kapcsolódó jelszó megadása – Ügyfélkapus azonosítás – után rögzíteni kell a program használatához szükséges regisztrációs e-mail címet.
 3. A mentés gombra kattintással megjelenő figyelmeztető üzenettel egyidejűleg a felhasználó által megadott e-mail-címre egy megerősítő e-mail érkezik. A megerősítő e-mailben foglalt utasításokat követve a felhasználó közvetlenül a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő program - egyéni jelentkezők számára program nyitófelületére jut.

II. Regisztráció Ügyfélkapu használata nélkül

 1. A program használatához szükséges jogosultságot a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő program - egyéni jelentkezők számára felület bejelentkezési oldalán a Bejelentkezés ügyfélkapu használata nélkül verzió kiválasztásával, a Regisztráció linkre kattintva lehet igényelni.
 2. A sikeres regisztrációt követően a program automatikusan visszalépteti a felhasználót a bejelentkezéshez.
 3. A létrehozott jogosultsággal lehet belépni a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő program - egyéni jelentkezők számára készült felületre.

Hangsúlyozottan felhívjuk a figyelmüket, hogy a programot kizárólag egyfajta – ügyfélkapus (I.) VAGY ügyfélkapu nélküli (II.) – regisztrációval használják, a különböző regisztrációs felületek párhuzamos használata akadályozza a felvételi kérelmek feldolgozásának folyamatát.

A program használata során az alábbi lépéseket kell követni:

1. A programba belépve a felső menüsorban látható Segítség gombra kattintva töltsék le, és alaposan tanulmányozzák át a program felhasználói útmutatóját.


2. A felhasználói útmutatóban leírt módon rögzítsék a tanuló(ka)t és jelentkezéseiket a programban. Egy jogosultsággal több tanuló (pl. testvérek) jelentkezései is kezelhetők a programfelületen. Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy a középfokú felvételi eljárás számos ponton a szülő felelős döntését igényli. A regisztrált felhasználónak minden általa rögzített jelentkező tekintetében büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkoznia kell arról, hogy a rögzített adatok vonatkozásában adatkezelési jogosultsággal rendelkezik. Több jelentkező adatainak rögzítése és továbbítása esetén a megadott adattartalomért, illetve az eljárás egyes szakaszaiban a jogszabályi határidők betartásáért a rögzítő felhasználó felel, akinek a felvételi eljárás végéig biztosítania kell az érintett jelentkezők számára a programfelületen elérhető információkhoz való hozzáférést! Nagyszámú rögzített jelentkező esetében ez a felhasználó számára fokozott felelősséggel jár és jelentős többletterhet jelent.

Javasoljuk, hogy a fentieket alaposan mérlegelve döntsenek arról, hogy a felvételi dokumentumok előállítására és továbbítására milyen megoldást választanak.

3. A felhasználói útmutatóban leírt módon adhatják meg a tanuló:

 • a) általános iskolájának adatait (nem kötelező)
 • b) személyes és értesítési adatait
 • c) tanulmányi adatait
 • d) továbbtanulási adatait (a megjelölni kívánt tanulmányi területeket, és ezek sorrendjét).


4. Fontos, hogy minden tanulót csak egyszer rögzítsenek a KIFIR rendszerben, és egy tanulói adatlapon rögzítsék az összes megjelölni kívánt tanulmányi területet. Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy amennyiben egy tanulót többször is rögzítenek a KIFIR rendszerben, az akadályozza a tanuló adatainak és jelentkezéseinek feldolgozását.

5. Oktatási azonosítóval nem rendelkező tanulók számára nem szükséges külön oktatási azonosító számot igényelni, mert a program automatikusan biztosítja a középfokú felvételi eljárásban használható azonosító számot a kitöltés során a felhasználói útmutatóban leírtak szerint.

6. A szükséges adatok megadása után az adatokat véglegesíteni kell.

6/A  Ügyfélkapus programhasználat esetén a felvételi dokumentumok továbbítása kizárólag a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő program - egyéni jelentkezők számára felületen történik. A tanulói adatlap és a jelentkezési lap(ok) programból történő kinyomtatására, illetve postai úton történő továbbítására nincs szükség.

6/B Ügyfélkapu nélküli programhasználat esetén a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő program - egyéni jelentkezők számára felületen az adatok véglegesítését követően a programban előállított felvételi lapokat (tanulói adatlap és jelentkezési lap(ok)) ki kell nyomtatni.

A dokumentumokat alá kell írni, majd legkésőbb 2023. február 22-én − a postai nyitvatartás figyelembe vételével − postára kell adni (célszerűen könyvelt postai küldeményként):

 • A jelentkezési lapo(ka)t a középfokú iskolá(k)ba a jelentkezési lapon megjelölt cím(ek)re. Az egyes középfokú intézmények felvételi tájékoztatójukban hozzák nyilvánosságra a jelentkezési laphoz csatolandó mellékletek listáját is. A jelentkezési lapok mellékleteként csatolni kell minden olyan dokumentumot, vagy dokumentum másolatot, amely szükséges az iskola felvételi eljárása során a jelentkezés elbírálásához.
 • A tanulói adatlapot a hivatal győri feldolgozó központjába – Oktatási Hivatal 9001 Győr, Pf. 694.

Kérjük, hogy a dokumentumok egy-egy példányát nyomtatva, vagy pdf formátumban mentve, illetve a postai küldemény feladóvevényét őrizzék meg a felvételi eljárás végéig.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy egyéni jelentkezőként kizárólag az vehet részt a középfokú felvételi eljárásban, aki a felvételi lapokat − legkésőbb 2023. február 22 éjfélig − a 6/A, illetve 6/B pontokban meghatározottak szerint továbbítja. Kézzel kitöltött felvételi lapok feldolgozására nincs lehetőség, ezért NE HASZNÁLJÁK az interneten különböző honlapokon megtalálható felvételi lap nyomtatványokat, illetve az általános iskolák 8. évfolyamos tanulói számára készült (az általános iskola és a szülők közötti egyeztetést szolgáló) általános iskolai adatbegyűjtő lapokat.

Figyelem! A középfokú felvételi eljárás során a központi írásbeli vizsgára és a középfokú iskolákba való jelentkezéshez más-más időpontban, külön-külön jelentkezési lapot kell benyújtani, a két jelentkezés nem „váltja ki", vagy „helyettesíti" egymást.

A felvételi lapok aláírására vonatkozóan részletes tájékoztató található a Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás/Tájékoztató felvételizőknek/Tájékoztató a felvételi lapok aláírásáról útvonalon elérhető cikkben.

A középfokú beiskolázással kapcsolatban – a külföldi és a külföldről hazatérő jelentkezőket érintő – leggyakrabban előforduló kérdéseket és válaszokat a Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás/Tájékoztató felvételizőknek/Tájékoztató a külföldi jelentkezőknek című cikkben érhetik el.

A különleges bánásmódot igénylő (sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő) tanulók szüleinek már a jelentkezéseket megelőzően meg kell kezdeniük a tájékozódást a tanulók felvételi eljárásban való részvételének speciális feltételeire vonatkozóan. Ehhez részletes segítséget találnak a Különleges bánásmódot igénylő (sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő) tanulók részvétele a középfokú felvételi eljárásban linken letölthető dokumentumban.

A középfokú felvételi eljárás feladatainak időrendi áttekintése a Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás/A beiskolázással kapcsolatos feladatok, határidők a 2022/2023. tanévben, és a feladatok időrendi áttekintése útvonalon elérhető cikkből tölthető le.

A középfokú felvételi eljárásra vonatkozó jogszabályok, közlemények szintén a Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás menüpontban, a Jogszabályok, közlemények linkre kattintva érhetők el.