2019. március 21-én, 22-én módosíthatók a jelentkezések a középfokú felvételi eljárásban

A középfokú felvételi eljárásban 2019. március 21-én és 22-én van lehetőség a jelentkezések módosítására.
A középfokú felvételi eljárás során a felvételi vizsgák eredményei, tapasztalatai vagy egyéb információ alapján a tanulóknak egy alkalommal lehetőségük van eredeti továbbtanulási szándékuk módosítására. Ilyenkor módosító tanulói adatlapot kell előállítaniuk.
A módosítás során a tanulmányi területek eredetileg beírt sorrendje megváltoztatható (de tanulmányi terület nem törölhető). Emellett új tanulmányi terület felvétele is lehetséges, ám csak olyan középfokú iskolában, amely a tanulói adatlapon már korábban is szerepelt, és csak az érintett középfokú iskola erre kijelölt képviselőjével történt előzetes egyeztetés alapján. Az egyeztetés tényét a középfokú iskolának az eredetileg benyújtott jelentkezési lapon fel kell tüntetnie. Új iskolát (és annak tanulmányi területét) nem lehet a módosító tanulói adatlapon megjelölni. Nem lehetséges továbbá a tanulói adatlapon szerepelő tanulmányi terület törlése sem.
A módosító tanulói adatlap beküldésével a korábban beküldött tanulói adatlap érvényét veszti.

A változtatások a programban már elvégezhetők, azonban a módosító tanulói adatlap kinyomtatására kizárólag a tanév rendjében meghatározott időpontban – 2019. március 21-én és 22-én – lesz lehetőség.

A megfelelő módon hitelesített módosító tanulói adatlapot (célszerűen könyvelt postai küldeményként) a következő címre kell megküldeni: Oktatási Hivatal – 9001 Győr, Pf. 694., 2019. március 25-ig.

Felhívjuk figyelmüket, hogy az Oktatási Hivatal kizárólag a tanév rendjében meghatározott határidő (2019. március 25. éjfél) előtt postára adott módosító tanulói adatlapokon megküldött módosításokat rögzíti a KIFIR rendszerben.

A módosító tanulói adatlapok előállítása
A módosító tanulói adatlapokat minden esetben az eredeti felvételi lapokkal megegyező módon kell előállítani. Az alábbiakban leírjuk az adatlapok előállításával kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat:

A módosító tanulói adatlapok előállítása általános iskolák 8. évfolyamos tanulói esetén
Általános iskolák 8. évfolyamos tanulói esetén a módosító tanulói adatlapok előállítását is az általános iskola szervezi meg. Az általános iskolának a módosító tanulói adatlapokat a KIFIR rendszerben kell előállítaniuk, a következő módon:

 1. Az iskolának be kell lépnie a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő program általános iskolai felületére.
 2. A programfelületen – a szülővel egyeztetve – el kell végezni a szükséges módosítást.
 3. Véglegesíteni kell a tanuló jelentkezését.
 4. Ki kell nyomtatni a módosító tanulói adatlapot.
 5. A kinyomtatott módosító tanulói adatlapot el kell látni a szükséges aláírásokkal, valamint az iskola körbélyegzőjének lenyomatával.
 6. Az ily módon hitelesített módosító tanulói adatlapokat (célszerűen könyvelt postai küldeményként) meg kell küldeni a következő címre: Oktatási Hivatal – 9001 Győr, Pf. 694., 2019. március 25-ig. A módosító tanulói adatlapok mellé minden esetben mellékelni kell egy kísérőlevelet, melyet az általános iskolák a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő program általános iskolai felületéről nyomtathatnak ki.

A módosító tanulói adatlapok előállítása egyéni jelentkezők esetén
Az egyéni jelentkezők a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő program egyéni jelentkezők számára készített felületén állították elő a tanulói adatlapot, a módosító tanulói adatlapot is ezen a felületen kell előállítani, a következő módon:

 1. A jelentkezőnek, illetve a szülőnek be kell lépnie a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő program egyéni jelentkezők számára készített felületére.
 2. A programfelületen el kell végezni a szükséges módosítást.
 3. Véglegesíteni kell a tanuló jelentkezését.
 4. Ki kell nyomtatni a módosító tanulói adatlapot.
 5. A kinyomtatott módosító tanulói adatlapot el kell látni a szükséges aláírásokkal.
 6. Az ily módon hitelesített módosító tanulói adatlapokat (célszerűen könyvelt postai küldeményként) meg kell küldeni a következő címre: Oktatási Hivatal – 9001 Győr, Pf. 694., 2019. március 25-ig.

Kérjük, hogy a felvételi eljárással kapcsolatban, tanulmányozzák át az Oktatási Hivatal honlapján a Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás/Aktuális beiskolázási időszak (2018/2019. tanév)/Felvételi a középfokú iskolákban a 2018/2019.tanévben menüpont alól letölthető tájékoztató kiadványunkat. A kiadvány részletes áttekintést nyújt a felvételi eljárás menetéről és az eljáráshoz kapcsolódó határidőkről.

A középfokú felvételi eljárás feladatainak időrendi áttekintése a Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás/Aktuális beiskolázási időszak (2018/2019. tanév)/A középfokú felvételi eljárás feladatainak időrendi áttekintése útvonalon elérhető cikkből tölthető le.

A középfokú felvételi eljárásra vonatkozó jogszabályok, közlemények szintén a Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás menüpontban, a Jogszabályok, közlemények linkre kattintva érhetők el.

Nyomtatás