Módosító időszak a 2016/2017. tanévben zajló középfokú felvételi eljárásban

A 2016/2017. tanévben a módosító időszak lezárult.


A középfokú felvételi eljárás során a felvételi vizsgák eredményei, tapasztalatai vagy egyéb információ alapján a tanulóknak egy alkalommal lehetőségük van eredeti továbbtanulási szándékuk módosítására. Ilyenkor módosító tanulói adatlapot kell kitölteniük.

A módosítás során a tanulmányi területek eredetileg beírt sorrendje átalakítható, megváltoztatható (de tanulmányi terület nem törölhető). Emellett új tanulmányi terület felvétele is lehetséges, ám csak olyan középfokú iskolában, amely a tanulói adatlapon már korábban is szerepelt, és csak az érintett középfokú iskolával történt előzetes egyeztetés alapján. Az egyeztetés tényét a középfokú iskolának az eredetileg benyújtott jelentkezési lapon fel kell tüntetnie. Új iskolát (és annak tanulmányi területét) nem lehet a módosító tanulói adatlapon megjelölni. A módosító tanulói adatlap beküldésével a korábban kitöltött tanulói adatlap érvényét veszti.

A megfelelő módon hitelesített módosító tanulói adatlapot (célszerűen könyvelt postai küldeményként) a következő címre kell megküldeni: Oktatási Hivatal – 9001 Győr, Pf. 694., 2017. március 20-ig.

Felhívjuk figyelmüket, hogy az Oktatási Hivatal kizárólag a tanév rendjében meghatározott határidő (2017. március 20. éjfél) előtt postára adott módosító tanulói adatlapokon megküldött módosításokat rögzíti a KIFIR rendszerben.


A módosító tanulói adatlapok előállítása

A módosító tanulói adatlapokat minden esetben az eredeti felvételi lapokkal megegyező módon kell előállítani. Az alábbiakban leírjuk az adatlapok előállításával kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat:

 • A módosító tanulói adatlapok előállítása általános iskolák tanulói esetén - A 2016/2017. tanévben a módosító időszak lezárult.
 • A módosító tanulói adatlapok előállítása egyéni jelentkezők esetén, amennyiben az eredeti felvételi lapokat a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő program egyéni jelentkezők számára készített felületén állították elő - A 2016/2017. tanévben a módosító időszak lezárult.
 • A módosító tanulói adatlapok előállítása egyéni jelentkezők esetén, amennyiben az eredeti felvételi lapokat KIFIR adatlapcsomag kézi kitöltésével állították elő - A 2016/2017. tanévben a módosító időszak lezárult.


A módosító tanulói adatlapok előállítása általános iskolák tanulói esetén


Általános iskolák tanulói esetén a módosító tanulói adatlapok kitöltését is az általános iskola szervezi meg. Az általános iskolának a módosító tanulói adatlapokat a KIFIR rendszerben kell előállítania, a következő módon:

 1. Az iskolának be kell lépnie a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő program általános iskolai felületére.
 2. A programfelületen – a szülővel egyeztetve – el kell végezni a szükséges módosítást.
 3. Véglegesíteni kell a tanuló jelentkezését.
 4. Ki kell nyomtatni a módosító tanulói adatlapot.
 5. A kinyomtatott módosító tanulói adatlapot el kell látni a szükséges aláírásokkal, valamint az iskola körbélyegzőjének lenyomatával.
 6. Az ily módon hitelesített módosító tanulói adatlapokat (célszerűen könyvelt postai küldeményként) meg kell küldeni a következő címre: Oktatási Hivatal – 9001 Győr, Pf. 694., 2017. március 20-ig. A módosító tanulói adatlapok mellé minden esetben mellékelni kell egy kísérőlevelet, melyet az általános iskolák a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő program általános iskolai felületéről nyomtathatnak ki.


A módosító tanulói adatlapok előállítása egyéni jelentkezők esetén, amennyiben az eredeti felvételi lapokat a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő program egyéni jelentkezők számára készített felületén állították elő


Amennyiben az egyéni jelentkező felvételi lapjait a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő program egyéni jelentkezők számára készített felületén – a link a https://www.kir.hu/KIFIR2/JellapKitolto/User/EgyeniJelentkezesLogin címre mutasson – állították elő, a módosító tanulói adatlapot is ezen a felületen kell előállítani, a következő módon:

 1. A jelentkezőnek, illetve a szülőnek be kell lépnie a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő program egyéni jelentkezők számára készített felületére.
 2. A programfelületen el kell végezni a szükséges módosítást.
 3. Véglegesíteni kell a tanuló jelentkezését.
 4. Ki kell nyomtatni a módosító tanulói adatlapot.
 5. A kinyomtatott módosító tanulói adatlapot el kell látni a szükséges aláírásokkal.
 6. Az ily módon hitelesített módosító tanulói adatlapokat (célszerűen könyvelt postai küldeményként) meg kell küldeni a következő címre: Oktatási Hivatal – 9001 Győr, Pf. 694., 2017. március 20-ig.


A módosító tanulói adatlapok előállítása egyéni jelentkezők esetén, amennyiben az eredeti felvételi lapokat KIFIR adatlapcsomag kitöltésével állították elő

Amennyiben az egyéni jelentkező felvételi lapjait a KIFIR adatlapcsomag kitöltésével állították elő, a módosításhoz a KIFIR módosító tanulói adatlapot kell kitölteni. Az adatlap kitöltése előtt kérjük tanulmányozzák át az alábbi tájékoztatót, valamint az adatlap kitöltési útmutatóját.

 • A módosító időszakban a módosítás alapja az eredetileg megküldött tanulói adatlap.
 • A módosító időszakban az alábbi módosítások végezhetők el:
  • az eredetileg megküldött tanulói adatlapon megadott sorrend módosítása, illetve
  • az eredeti tanulói adatlapon szereplő középfokú iskolában, az érintett középfokú iskolával történt előzetes egyeztetés alapján, új tanulmányi terület megjelölése. Az egyeztetés tényét ebben az esetben az intézménynek az eredetileg benyújtott jelentkezési lapon fel kell tüntetnie.
 • A módosítás során tanulmányi területet törölni nem lehet. Az eredeti tanulói adatlapon szereplő összes tanulmányi területet fel kell tüntetni a módosító tanulói adatlapon is.
 • Az aláírt módosító tanulói adatlapokat (célszerűen könyvelt postai küldeményként) meg kell küldeni a következő címre: Oktatási Hivatal – 9001 Győr, Pf. 694., 2017. március 20-ig.
Nyomtatás