Az egyéni jelentkezés menete a 2016/2017. tanévben zajló középfokú felvételi eljárásban

Módosító időszak a 2016/2017. tanévben zajló középfokú felvételi eljárásban

Az Oktatási Hivatal nyilvánosságra hozza az egyéni jelentkezés, valamint a fiktív azonosító igénylésének módját.

A jelentkezési határidő 2017.02.15-én lejárt. A jelentkezések módosítására a módosító időszakban (2017.03.16-17-én) lesz lehetőség.

Amennyiben a jelentkező a középiskola kilencedik évfolyamnál alacsonyabb évfolyamára (tehát 6, vagy 8 évfolyamos gimnáziumba) jelentkezik, úgy jelentkezést a szülő önállóan is kezdeményezheti.

Amennyiben a jelentkező a középfokú iskola kilencedik évfolyamra jelentkezik ugyan, de magyarországi általános iskolával jelenleg nincs tanulói jogviszonyban, úgy a jelentkezést a tanulónak, illetve a tanuló szüleinek önállóan kell kezdeményeznie.

Az egyéni jelentkezés során a felvételi lapokat (tanulói adatlap és jelentkezési lap(ok)) a szülőnek kell kitöltenie és a továbbítania.

A felvételi lapok szerepe a felvételi eljárásban.

 • Jelentkezési lap: A tanuló és szülője a jelentkezési lapon hozza a középfokú iskola tudomására, hogy továbbtanulási céljai között szerepel az adott intézmény egy vagy több tanulmányi területe. Ezen a lapon a tanuló személyes adatain kívül (születési, szülői, lakóhelyi adatok stb.) szerepelnek az általános iskolai tanulmányi eredmények, továbbá a tanuló ezen tud egyéb információkat (pl. kollégiumi igény, az eddig tanult idegen nyelv) a középfokú iskolával közölni.
  Fontos megjegyezni, hogy a felvételi eljárás során annyi jelentkezési lapot kell kitölteni, ahány középfokú iskolába be szeretnék nyújtani a jelentkezést. A jelentkezési lapo(ka)t (célszerűen könyvelt postai küldeményként) a középfokú iskolába kell megküldeni 2017. február 15-ig.
  A tanuló a jelentkezési lapjának megfelelő rovatában kizárhatja tanulói azonosítójának nyilvános közlését, és helyette megadhatja azt a jeligét, amelynek alkalmazásával az általa elért eredmény a középfokú iskolában kifüggeszthető. A jelige lehet bármilyen tetszőleges, azonosításra alkalmas jelsor (betű vagy szám). Az EMMI rendelet 37. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, ha a jelentkező egyéni adat, jelige alkalmazását kéri, az erre vonatkozó nyilatkozatát és az egyéni adatát, jeligéjét a jelentkezési lapra rá kell írnia. Ha a tanuló nem ad meg jeligét, a középfokú iskola a tanuló oktatási azonosító számával teszi közzé a felvételi vizsgán elért eredményeket.
  A jelentkezési lap(ok) mellé csatolni kell minden olyan dokumentumot, amely alapján a középfokú iskola a felvételi kérelmeket elbírálását, illetve rangsorolását el tudja végezni (általános iskolai bizonyítványok másolata, a központi írásbeli vizsga eredményeit tartalmazó értékelő lap másolata, stb.).
 • Tanulói adatlap: A tanulói adatlapon kell sorrendbe állítani azokat a tanulmányi területeket, amelyekre a tanuló jelentkezett. Azt a tanulmányi területet kell előbbre sorolni, ahol szívesebben folytatná tanulmányait a jelentkező. Mivel a tanulói adatlap csak az Oktatási Hivatal zárt rendszerébe kerül be adatfeldolgozásra, ezért a középfokú iskolák döntését nem befolyásolja, hogy ki hányadik helyen jelölte meg az adott iskola valamelyik tanulmányi területét.
  A tanulói adatlapot (célszerűen könyvelt postai küldeményként) a következő címre kell megküldeni: Oktatási Hivatal – 9001 Győr, Pf. 694., 2017. február 15-ig. Felhívjuk figyelmüket, hogy az Oktatási Hivatal kizárólag a tanév rendjében meghatározott határidő (2017. február 15. éjfél) előtt postára adott tanulói adatlapokat rögzíti a KIFIR rendszerben.
  Az egyéni jelentkező a tanulói adatlap alapján kerül be a KIFIR rendszerbe, így abban az esetben is szükséges tanulói adatlapot kitölteni, amennyiben a tanuló csak egy középfokú iskolába nyújtja be a jelentkezését.
  A tanulói adatlapon hét középfokú iskola, és huszonnégy tanulmányi terület adható meg. Amennyiben a középfokú iskolai jelentkezés során hétnél több középfokú iskolát, és/vagy huszonnégynél több tanulmányi területet jelölnek meg, egy újabb tanulói adatlapot kell kitölteni a fennmaradó iskolák adatainak megadásához.
  Ha több tanulói adatlapot töltenek ki, ezt a tényt valamennyi tanulói adatlapon, a 3. pontban jelezni kell. A tanulói adatlapok feldolgozási sorrendjét a jobb felső sarokban található évszám alatti sorszámozással jelezni kell. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben nem jelzik a tanulói adatlapok feldolgozási sorrendjét, az Oktatási Hivatal nem tudja garantálni, a tanuló jelentkezéseinek megfelelő sorrendben történő elbírálását.
  Fontos továbbá, hogy a tanuló adatai, valamint a jelentkezési adatok a jelentkezési lap(ok)on, és a tanulói adatlapo(ko)n ugyanúgy szerepeljenek.


Felhívjuk a figyelmet a Felvételi a középfokú iskolákban a 2016/2017. tanévben című kiadványra, amely részletes információkat tartalmaz a középfokú felvételi eljárás menetére vonatkozóan.

A sajátos nevelési igényű, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók részvételéről szóló tájékoztató

A középfokú felvételi eljárással kapcsolatos gyakran ismételt kérdések


A felvételi lapok előállítása a felvételi eljárásban.

Egyéni jelentkezés esetén a felvételi lapokat kétféleképpen lehet előállítani. Az elmúlt évekhez hasonlóan a felévteli lapokat kitölthetik kézzel, azonban lehetőség van a KIFIR rendszerben történő előállításra is. Javasoljuk, hogy amennyiben lehetőségeik engedik, a felvételi lapokat az elektronikus rendszerben állítsák elő, mivel a KIFIR rendszer használatával – a programba beépített ellenőrzések révén – elkerülhetőek a kézi kitöltés során előforduló leggyakoribb kitöltési hibák.

Felhívjuk a figyelmüket azonban arra, hogy a felvételi lapokat csak egyféleképpen lehet megküldeni. Amennyiben a felvételi lapokat már kézzel kitöltötték, és beküldték a megfelelő címekre, kérjük ne küldjenek be gépi kitöltésű felvételi lapokat a tanuló jelentkezéseihez kapcsolódóan.

 • A felvételi lapok előállítása a KIFIR rendszer segítségével. Javasoljuk hogy az elektronikus rendszer használata estén az alábbiak szerint járjanak el:

  • 1. Hozzanak létre egy jogosultságot az Oktatási Hivatal honlapján. Amennyiben már korábban regisztráltak a fenti linken, ezt a lépést kihagyhatják, és a korábban létrehozott jogosultsággal használhatják a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő programot.
  • 2. A létrehozott jogosultsággal lépjenek be a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő program egyéni jelentkezők számára létrehozott felületére
  • 3. A program súgó gombjára kattintva töltsék le, és alaposan tanulmányozzák át a program felhasználó útmutatóját.
  • 4. A felhasználó útmutatóban leírt módon rögzítsék a tanuló(ka)t a programban. A program lehetőséget biztosít arra, hogy egy jogosultsággal több tanuló jelentkezéseit is kezeljék.
  • 5. A felhasználó útmutatóban leírt módon adhatják meg a tanuló
   • a. általános iskolájának adatait (nem kötelező)
   • b. személyes és értesítési adatait
   • c. tanulmányi adatait
   • d. továbbtanulási adatait (a megjelölni kívánt tanulmányi területeket, és ezek sorrendjét)
   • 6. Oktatási azonosítóval nem rendelkező tanulók részére a középfokú felvételi eljárásban szükséges fiktív azonosító számot a program biztosítja a kitöltés során a felhasználói útmutatóban leírtak szerint.
  • 7. Ezen adatok megadása után az adatokat véglegesíteni kell, majd a programból ki kell nyomtatni a felvételi lapokat.
  • 8. A felvételi lapokat írják alá, majd (célszerűen könyvelt postai küldeményként) 2017. február 15-ig adják postára
   • a. a jelentkezési lapo(ka)t a középfokú iskolá(k)ba a jelentkezési lapon megjelölt cím(ek)re
   • b. a tanulói adatlapot az Oktatási Hivatal győri feldolgozó központjába – Oktatási Hivatal 9001 Győr, Pf. 694.
 • A felvételi lapok előállítása a KIFIR adatlapcsomag kitöltésével. Természetesen – ez elmúlt évekhez hasonlóan – lehetőség van a felvételi lapok kézi előállítására is. A felvételi lapok kézi kitöltése esetén, kérjük minden esetben – még a kitöltés megkezdése előtt –tanulmányozzák át a felvételi lapok kitöltési útmutatóit.

KIFIR adatlapcsomag egyéni jelentkezéshez - A felvételi lapok benyújtására megjelölt határidő lejárt.

Oktatási azonosítóval nem rendelkező tanulók részvétele a középfokú felvételi eljárásban (fiktív azonosító szám igénylése)

Külföldi oktatási intézményben tanulók esetén – tekintve, hogy ezen jelentkezőnek magyarországi oktatási intézménnyel jelenleg nincs tanulói jogviszonya – a felvételi eljárást a tanulónak, illetve gondviselőjének önállóan kell kezdeményeznie.

Ha a tanulónak magyarországi oktatási intézménnyel korábban sem volt tanulói jogviszonya, úgy a középfokú felvételi eljárásban egy ún. fiktív azonosító számmal vehet részt. A fiktív azonosító teszi lehetővé a tanuló egyedi azonosítását a középfokú felvételi eljárás során. A jelentkezőknek a felvételi lapokon az oktatási azonosító szám helyett ezt a fiktív azonosító számot kell használniuk. A fiktív azonosító csak az általános felvételi eljárás során történő azonosítására szolgál, kizárólag a KIFIR felvételi lapok (jelentkezési lap(ok) és tanulói adatlap) kitöltéséhez szükséges. Amennyiben a jelentkezőnek magyarországi iskolával korábban volt tanulói jogviszonya, rendelkeznie kell oktatási azonosítóval, és a felvételi eljárás során ezt az azonosító számot kell használnia! Ha az oktatási azonosító szám nem áll a tanuló/gondviselő rendelkezésére, úgy azt javasoljuk, hogy a tanuló/gondviselő mielőbb vegye fel a kapcsolatot korábbi oktatási intézménnyel, és kérje el ezt az azonosítót, mivel a tanuló kizárólag ezen oktatási azonosítóval tud részt venni a felvételi eljárásban.

Amennyiben szükséges, a fiktív azonosító számot az alábbi módon igényelhetik:

 1. Töltsék le az alábbi Fiktív azonosító igénylőlapot – A fiktív azonosító igénylésére megjelölt határidő lejárt.
 2. Az igénylőlapon töltsék ki a tanuló adataira vonatkozó mezőket. A csillaggal megjelölt adatok megadása kötelező.
 3. Az igénylőlapot elektronikusan küldjék meg a kifir@oh.gov.hu e-mail címre.
 4. A tanuló által, a felvételi eljárás során használható fiktív azonosító számmal kiegészített igénylőlapot az Oktatási Hivatal válaszüzenetben fogja megküldeni az igényléshez használt e-mailcímre.

Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy az Oktatási Hivatal kizárólag a 2017. február 13-án éjfélig beérkezett kérelmek esetén tudja biztosítani a fiktív azonosítónak a jelentkezési határidőt (2017. február 15.) megelőzően történő kiadását.

Nyomtatás