Tájékoztató a 2012. évi köznevelési statisztikai adatgyűjtésről (KIR-STAT)

A 2012. évi Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program keretében 2012. október 1-jével megkezdődött a köznevelési feladatot ellátó intézmények statisztikai célú adatszolgáltatása, a KIR-STAT.

Az adatgyűjtéssel kapcsolatban a legfontosabb tudnivalók a következők:

  • A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 25. § (3)-(4) bekezdései alapján valamennyi köznevelési intézményt statisztikai célú adatszolgáltatási kötelezettség terheli.
  • Az adatszolgáltatás szabályait a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény, valamint annak végrehajtásáról szóló 170/1993. (XII. 3.) Korm. rendelet szabályozza.
  • Az internetes adatgyűjtő program a www.kir.hu oldalon a „KIR-STAT 2012 Internetes Adatgyűjtő Rendszer" feliratra kattintva érhető el.
  • Az adatszolgáltatás határideje: 2012. október 15.
  • A jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettségének az intézmény csak és kizárólag akkor tesz eleget, ha az internetes adatgyűjtő programban a „kész adatok átadása" típusú hibavizsgálat kritikus hibajelzés nélkül lefut, illetve ezt követően sor került az adatátadásra.
  • A papír alapú adatküldés nem támogatott, erre kizárólag az Oktatási Hivatal engedélyével kerülhet sor.
  • Az adatok hitelesítését a KIR Mesterjelszó-kezelő rendszerben kiosztott jogosultság biztosítja, ezért szállítólevél, illetve egyéb postai küldemény megküldésére nincs szükség.
  • Az internetes adatgyűjtési program olvasási joggal a projekt lezárását követően is elérhető lesz.

Fontos kiemelni, hogy jogutód nélküli intézménymegszűnés esetén az adatszolgáltatás a fenntartó, jogutóddal történő megszűnés vagy átalakulás esetén pedig a jogutód intézmény kötelezettsége.

A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 9/A. § (1) bekezdésének b), illetve c) pontjaiban foglaltak értelmében a megyei, fővárosi kormányhivatal a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94/A. §-a alapján közigazgatási bírsággal sújtja azt, aki gondatlanul a valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltat, vagy a szabályszerűen elrendelt kötelező statisztikai adatszolgáltatást nem az előírt határidőre teljesíti.

Nyomtatás