A 2020-as NAT-hoz illeszkedő tartalmi szabályozók

 

Bevezető

Kerettanterv az általános iskola 1–4. évfolyamára

Kerettanterv az általános iskola 5–8. évfolyamára

Kerettanterv a gimnáziumok 9–12. évfolyamára

Kerettanterv a gimnáziumok 7–12. évfolyamára

Kerettantervek a szakképzés területére

Kerettantervek az iskolarendszerű felnőttoktatás 1–12. évfolyamára

Kerettantervek egyes iskolatípusra, pedagógiai szakaszra, tantárgyra, vagy sajátos köznevelési feladat teljesítéséhez

A nemzetiségi nevelés-oktatás kerettantervei

Kerettantervek a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásához

Irányelvek és alapprogramok

Mintatanmenetek

Módszertani bevezető prezentációk az egyes tantárgyak tanításához

Nyomtatás