A tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek, tanulók köznevelési ellátásának irányelve

A köznevelés-irányítás a szakmai szervezetek széles körben történő bevonásával kidolgozta a tartósan beteg, hosszabb időn keresztül kórházban vagy otthon gyógyuló gyermekek iskolai nevelésére-oktatására vonatkozó szakmai irányelveket.

A hétköznapi nyelvben „kórházpedagógia” néven ismert tevékenység jogi státusza harmonizációt, a tevékenység szakmai megsegítést igényelt. Mindezek miatt hozott létre az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkársága egy munkacsoportot a tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek, tanulók köznevelési ellátása tárgyában, mely munkacsoport három éve kezdte meg működését. A munkacsoportban az alábbi szervezetek képviselői vettek részt:

 • Emberi Erőforrások Minisztériuma, Köznevelésért Felelős Államtitkárság
 • Emberi Erőforrások Minisztériuma, Egészségügyért Felelős Államtitkárság
 • Innovációs és Technológiai Minisztérium, Tudás- és Innováció-menedzsmentért Felelős Államtitkárság
 • Klebelsberg Központ
 • Alapvető Jogok Biztosának Hivatala
 • Eötvös Loránd Tudományegyetem, Tanító- és Óvóképző Kar
 • Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar
 • Debreceni Egyetem, Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar
 • KórházSuli Alapítvány
 • Kórházpedagógusok Egyesülete
 • Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza
 • Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő

A munkacsoport kodifikációs javaslatokat fogalmazott meg, majd ezek alapján a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet számos ponton módosításra, kiegészítésre került.  A módosítások szabályozzák az ellátás köznevelési rendszertani helyét, az ellátás szereplőit és tartalmát, valamint a köznevelés és az egészségügyi intézmény kapcsolatát, az ellátásba kerülés rendjét, a pedagógusok munkavégzését, az ellátáshoz szükséges eszközök biztosítását, a tanuló jogviszonyát, tanulmányainak értékelését és az adatvédelmi kérdéseket.

A hosszú szakmai munka eredményeképpen elkészült a tartós gyógykezelés alatt állók köznevelési ellátására vonatkozó szakmai irányelve (a továbbiakban: Irányelv), amely meghatározza a fő szakmai irányvonalakat, valamint tartalmazza az ellátás teljes folyamatát, protokollját, részletes gyakorlati útmutatót nyújt a pedagógusok, az egészségügyi alkalmazottak és az egyéb érintettek számára munkájuk megkönnyítése érdekében.

A tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek, tanulók köznevelési ellátásának irányelve

Az irányelv mellékletei:

1. melléklet: Kórházban dolgozó pedagógusokat foglalkoztató intézmények elérhetősége

2. melléklet: KórházSuli: „hiszünk a tanulás gyógyító erejében”

3–8. melléklet:

3. Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek támogatása – szülőknek és pedagógusoknak
4. Akcióterv osztályfőnököknek
5. Szülői tájékoztató
6. Rendhagyó osztályfőnöki óra
7. Ötletek a közösségben tartáshoz
8. A gyógyulás utáni visszatérést támogató pedagógiai folyamat

Ezek a szakmai dokumentumok a KórházSuli Alapítvány szellemi tulajdonai, és itt érhetők el ingyenes regisztráció után.

9. melléklet: Gyászfeldolgozás

10. melléklet: Összefoglaló táblázat szerepkörönkénti bontásban

11. melléklet: Igazolás tartós gyógykezelésről

 


Nyomtatás