Irányelvek és alapprogramok

  • Irányelvek a két tanítási nyelvű iskolai oktatáshoz (feltöltés alatt)
  • Irányelvek a nemzetiségi oktatáshoz (feltöltés alatt)
  • Kerettantervek a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásához (feltöltés alatt)
  • Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja
  • A kollégiumi nevelés országos alapprogramja (feltöltés alatt)
Nyomtatás