Tájékoztató a kerettantervek alkalmazásáról

Az alább közzétett kerettantervek a 2020. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben (1., 5., 9. évfolyamokon, valamint a 6 évfolyamos gimnáziumok 7. évfolyamán) bevezetésre kerülő Nemzeti alaptantervben (a továbbiakban: Nat 2020) foglalt szabályozásnak megfelelnek. Ezeket a Nat 2020 bevezetésével párhuzamosan, felmenő rendszerben kell alkalmazni.

A jogszabály alapján az iskola a pedagógiai programjának részeként a miniszter által kiadott kerettanterveket kiegészítve helyi tantervet készít. A helyi tantervben meg kell nevezni az alapjául szolgáló kerettanterveket.

Az intézmények számára a helyi tantervük készítéséhez a Nat 2020 Alapóraszámok tanulási területenként kétéves bontásban (II.2.1.1. táblázat) és A tanulók heti kötelező alapóraszáma és maximális óraszáma évfolyamonként (II.2.1.2. táblázat) az irányadó.

A II.2.1.3. táblázatban foglaltak ajánlásként alkalmazhatók a 8 évfolyamos általános iskolákban és a 4 évfolyamos gimnáziumokban.

Az idegen nyelvek kerettanterveinek bevezető része valamennyi idegen nyelv tanítására vonatkozik. Kiemelt népszerűségükre tekintettel az angol és a német nyelvek számára külön kerettantervek készültek. A többi élő idegen nyelv oktatásához, kérjük az adott idegen nyelvet oktató tanárokat, hogy helyi tanterveiket ezek mintájára készítsék el.

A 8 évfolyamos gimnáziumok számára külön tantárgyi kerettantervek nem készülnek. A helyi tantervük elkészítéséhez rendelkezésre állnak az 5-8. évfolyamok és a 9-12. évfolyamok számára készült tantárgyi kerettantervek. Ezeket a kerettanterveket a 6 évfolyamos gimnáziumok is felhasználhatják a helyi tanterveik kialakítására, és néhány tantárgy esetében rendelkezésre állnak kifejezetten a 7-12. évfolyam számára fejlesztett és javasolt tantárgyi kerettantervek is.

A korábban a miniszter által egyes iskolatípusra, pedagógiai szakaszra, tantárgyra, vagy egyes sajátos köznevelési feladat teljesítéséhez készített kerettantervek közül az itt közzétett kerettantervek is beépíthetők a helyi tantervben, a Nat 2020-ban szabályozott órakeretek terhére. Ezek a kerettantervek a Nat 2020 szabályozásával, tartalmával összhangban állnak.

Az emelt szintű érettségi vizsgára való felkészítéshez a részletes érettségi vizsgakövetelmények az irányadóak, ezekhez egyetlen tantárgyból sem készült kerettanterv.

A 2020/2021. tanévtől felmenő rendszerben kell alkalmazni a nemzetiség iskolai oktatásának irányelvét a nemzetiségi nevelés-oktatást folytató iskolában, a Két tanítási nyelvű iskolák irányelvét a két tanítási nyelvű iskolákban, a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelvét a sajátos nevelési igényű tanulókat nevelő-oktató iskolákban és az Alapfokú művészetoktatás alapprogramját az alapfokú művészeti iskolákban. Ezek a tartalmi szabályozók is e honlapon érhetők el.

A kollégiumi nevelés a 2020/2021. tanévtől felmenő rendszerben az e honlapon közzétett Kollégiumi nevelés alapprogramjának figyelembevételével a kollégium pedagógiai programja szerint folyik.

A technikumban a gimnáziumi kerettanterveket, a szakképző iskolákban a szakképző iskolai közismereti kerettantervet kell alkalmazni.

Az irányelvek alapján készült kerettantervek

A két tanítási nyelvű iskolai oktatáshoz készült irányelv alapján a Kerettanterv a két tanítási nyelvű iskolák számára 1-12. évfolyam kerettanterv egy dokumentumban tartalmazza az eddig 1-8. és 9-12. évfolyamokra készült kerettantervet.

Nyomtatás