Kérdések és válaszok a tankönyvekről – Kémia

Milyen új könyvek készültek el?
A tantervi változásokhoz alkalmazkodva a tankönyvfejlesztők két kilencedikes tankönyvet és egy munkafüzetet dolgoztak át, valamint az egyik, jelenleg forgalomban lévő hetedikes tankönyvhöz készült kiegészítés, amelyet a hatosztályos gimnazisták használhatnak.

Hogyan csökkent a tananyag?
A vezérelv minden kötet esetében az ismeretanyag csökkentése volt, hogy több idő legyen a tudnivalók alaposabb gyakorlására. A módosított NAT szerint a 7–8. évfolyamon a leckék több mint harmada kikerült a tananyagból, a 9–10. évfolyamon pedig mintegy negyedével csökkentek a tudnivalók.

Mik az új tankönyvek jellemzői?
Kétféle kémiatankönyv és egy munkafüzet készült, az új taneszközök fókuszában a kilencedikes tanulók természettudományos ismereteinek elmélyítése áll. A két kilencedikes tankönyv jellegében nagyon eltér egymástól. A módosított Nemzeti alaptantervnek megfelelően megújult kiadványokban frissült a képanyag, az illusztráció is.

Mik az „A" jelű tankönyv jellemzői?
Az „A" jelű könyvet azon iskolák számára ajánlják a tankönyvfejlesztők, amelyek alapórában, vagyis heti egy órában tanítják a kémiát. Ez tisztán a kerettantervi minimumot tartalmazza, sok-sok ábrával és érdekességgel színesítve a tananyagot. Középpontjában az aktív tanulás szerepel, rengeteg mindennapi példával. Ez a megközelítés jobban felkelti a diákok érdeklődését, jobban alkalmazkodik a korosztály fejlettségi szintjéhez, a szakszavak mennyisége pedig összhangban van a 14−15 éves tanulók szövegértési képességeivel.

Milyen, a mindennapi életben előforduló példákkal találkozhatunk a tankönyvben?
A tankönyvfejlesztők kiemelt célja volt, hogy a természettudományokat közelebb vigyék a gyerekekhez, ezért többek közt olyan hétköznapi témákat dolgozhatnak fel az órákon az osztályok, mint a mikrohullámú sütő, az okostelefon vagy az edzésen használt pulzusmérő működése, de szóba kerül az is, hogy miért lehet forró olajban krumplit sütni, miért fut ki a pezsgő a palack kinyitásakor, mit tartalmaznak az érintőképernyők vagy éppen mi történik az atomerőművekben. Foglalkozik a tankönyv továbbá azzal is, hogy miért nem szabad fürdővízben ülve elektromos hajszárítót használni, hogyan hegesztik a vasúti síneket, illetve hogy mi köze van a veseműködésnek a csontritkuláshoz.

Mik a „B" jelű tankönyv jellemző?
A „B" jelű tankönyv azon gimnáziumok számára készült, amelyek emelt óraszámban oktatják a tárgyat. A tehetséggondozásban részt vevő, esetleg természettudományos pályára készülő fiataloknak szánt könyv szorosan követi a tudomány logikája szerinti hagyományos építkezést. Ez a kötet a kerettantervi minimum mellett jelentős mennyiségű kiegészítő tananyagot is tartalmaz, de az egyes leckék után található feladatok között ebben is megjelennek az aktív tanulás elemei: a megértést támogató elemzések, szintézisek, értékelések, projektmunkák.

Nyomtatás

CÍMKÉK

Tankönyvek