A Köznevelési Elemzési Főosztályról

Az Oktatási Hivatal köznevelési feladatköreiből adódóan számos nagy, a köznevelés egészét érintő adatrendszert birtokol, készít és gondoz. Ezek között megtalálható a Köznevelés Információs Rendszere (KIR), a KIR statisztikai adatgyűjtése (KIR-STAT), a nemzetközi nagymintás teljesítménymérések (PISA, TIMSS, PIRLS), az Országos kompetenciamérés (OKM), a középfokú beiskolázáshoz kapcsolódó adatbázisok (KÖZFELVIR és KIFIR), valamint az érettségi vizsgához kapcsolódó adatbázisok (KÉNY és ÉSZ).
A Köznevelési Elemzési Főosztály feladata e nagy adatrendszerek oktatáspolitikai célú másodelemzése, az oktatáspolitikai döntéselőkészítés adatokkal és elemzésekkel való támogatása.

A Köznevelési Elemzési Főosztály célja, hogy a köznevelés oktatáspolitikai döntéselőkészítését adatokon alapuló elemzésekkel támogassa oly módon, hogy ahhoz az összes fellelhető adatbázist figyelembe véve a rendelkezésre álló adatokat megvizsgálja, összesíti és elemzi, az adott kérdéssel kapcsolatos tényezőket áttekinti, és az összefüggéseket feltárja. Az Oktatási Hivatal a mérési azonosító alkalmazásával a személyazonosítás lehetőségének kizárását biztosítva össze is kapcsolhatja a KIR, a KIR-STAT, a nemzetközi és hazai teljesítménymérések, valamint a középfokú felvételi és az érettségi adatbázisainak adatait tanulói szinten. Ez lehetőséget biztosít arra, hogy az Oktatási Hivatal korábban elképzelhetetlen, a köznevelési rendszer működésének mélyebb megismerését szolgáló kutatási kérdéseket fogalmazzon és válaszoljon meg a tanulói életút egészének feltérképezésével.

A Főosztály a kutatási tervében megfogalmazott kérdésekre vonatkozóan megtervezi, elvégzi és kutatási jelentésben összefoglalja az elemzéseket, az eredményeket disszeminálja, megismerteti az oktatáspolitikai döntéshozókkal és a szélesebb közvéleménnyel annak érdekében, hogy a kutatási eredmények beépüljenek az oktatáspolitikai döntéshozás folyamatába.

Nyomtatás

CÍMKÉK

KEJ